MAPENZI NA AFYA

By, Melkisedeck Shine.

Kwa binadamu maisha ni kupata uzoefu wa mapenzi na kujifunza kila siku kuhusu mapenzi. Mapenzi ni hitaji la msingi la kila binadamu tangu siku ya kwanza ya maisha hadi siku ya mwisho wa maisha. Mapenzi ni hitaji la vitoto vichanga, wavulana na wasichana, wanawake na wanaume, wazee na vikongwe, matajiri na maskini, watawala na raia wa kawaida.
Maumbile yetu wenyewe yanashuhudia kuwa sisi ni viumbe tusioweza kutenganishwa na mapenzi. Mapenzi yako ndani ya bongo na akili zetu, katika moyo na roho zetu, katika damu na nyama zetu na katika kila chembechembe yenye uhai inayotengeneza miili yetu.
Maisha yetu hapa duniani yanachomoza kutoka ndani ya mapenzi na yanajengwa juu ya msingi wa mapenzi. Raha ya binadamu kuishi duniani inategemea sana dozi ya mapenzi yaani kupendwa na kupenda. Mapenzi ndiyo ikulu ya maisha ya mwanadamu, ndicho kitovu na nguzo ya maisha, ndicho kichocheo cha furaha na afya. Mapenzi sio ubunifu wa binadamu, asili na chimbuko la mapenzi ni ndani ya moyo wa Mungu aliyetuumba, Yeye ndie muasisi wa mapenzi.

Ni vigumu sana kutenganisha mapenzi na kusudi la kuumbwa kwetu. Hitaji letu la kupendwa na kupenda linatokana na maumbile yetu kuwa tumeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Kupendwa na kupenda ni zawadi ya thamani ambayo Mungu amewapatia viumbe – malaika, wanadamu, wanyama na mimea. Ni upendo wa dhati pekee unaoweza kutibu athari za msongo katika maisha ya binadamu. Upendo ndiyo chanjo inayomkinga binadamu asidhurike kutokana na upweke na sonona.
Ni kupitia mapenzi tu binadamu anatambua kuwa yeye ni mtu wa kuthaminiwa, kuheshimiwa na kutobaguliwa kwa misingi ya kiitikadi, kidini, kikabila, kijinsia, kitaifa au rangi ya ngozi yake. Mapenzi ndicho kichocheo cha amani, utulivu, raha, kuvumiliana na furaha. Ndani ya kila moyo wa binadamu imo shauku kwa ajili ya mapenzi, kila moyo una uwazi unaohitajika kujazwa kwa mapenzi kila siku.

Maana halisi ya mapenzi

Ingawa ni vigumu sana kueleza maana halisi ya neno mapenzi, kamusi ya Kiswahili sanifu iliyotolewa na Taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili ya Dar-es-salaam, Tanzania inaeleza kuwa mapenzi ni ile hali ya kuingiwa moyoni na kuthaminiwa kwa mtu (au kitu) zaidi ya mwingine (au kingine). Mapenzi pia yanahusisha mambo ya mahaba au nyonda. [19]
Msomi mmoja alipokuwa akijaribu kueleza maana ya mapenzi yeye alisema kuwa mapenzi ni ile hali ya hisia inayoelekezwa kwa mtu au kitu kwa kutambua uzuri wake. [20] Ukweli wa mambo ni kwamba mapenzi ni zaidi ya hisia tu, huenda mbali hata kuhusisha vitendo na maneno kwa ajili ya ustawi wa anayependwa na anayependa.

Mapenzi yanaweza kugawanywa katika aina nyingi kutokana na mitazamo mbalimbali, ila hapa tunaweza kuyagawa mapenzi kama ifuatavyo:-

• Mapenzi ya Mungu kwa ulimwengu (watu na viumbe wengine)
• Mapenzi ya viumbe kwa Mungu.
• Mapenzi ya viumbe kwa viumbe wenzao.
• Mapenzi ya wanadamu kwa wanadamu wenzao.
• Mapenzi ya wanadamu kwa mali nk.

Mapenzi ya wanadamu kwa wanadamu wenzao

Mapenzi haya ndiyo yanayojulikana sana kwa watu wengi. Mapenzi haya pia yapo ya aina nyingi kama ifuatavyo:-

(1) Mapenzi bila masharti

Mapenzi haya yanamfanya anayependa ampende mwenzake kwa sababu ni binadamu mwenzake bila ya kujali vigezo vingine kama vile uzuri wa sura, makosa au kutazamia kupata faida.

(2) Mapenzi muambata/ mapenzi ya kiulinzi

Mapenzi haya yanatokana na hitaji la kulindwa kihisia linalopatikana katika kujumuika na kuambatana, kila mtu anahitaji kupendwa. Ili uwe mtu unahitaji mtu mwingine, wazazi wanahitaji watoto, watoto wanahitaji wazazi, ndugu huitaji ndugu na rafiki huitaji rafiki. Mapenzi haya yanatokana na hitaji la msingi la ulinzi wa kijamaa na kijamii.

(3) Mapenzi ya kirafiki

Msingi wa mapenzi ya kirafiki ni uhusiano mwema, ushirikiano na ulinganifu wa kiitikadi, mipango, mtazamo, kutunziana heshima, kushibana, kutiana shime, kusaidiana, kusifiana, kutendeana kwa upole na ukarimu. Marafiki ni watu muhimu kwa ajili ya afya zetu.
Marafiki wa kweli huwa na upendo wa dhati kwa rafiki zao wakati wote bila kujali shida na raha. Urafiki hauna mipaka ya umri au jinsia lakini tahadhari inapaswa kuchukuliwa na wasichana wanaokabiliwa na uamuzi wa kuwa na marafiki wa jinsia tofauti. Wakati wa balehe msichana anapoandamana na mtu wa jinsia tofauti ampendae kimahusiano, tamaa yake ya kingono inaweza kuamshwa. Huu ni ukweli wa kibaiolojia unaotokana na maumbile yanayohusiana na baiokemikali za mwili. Urafiki wa jinsia tofauti huhitaji ukomavu na udhibiti wa hisia. Wasichana na vijana wenzao wa kiume mara nyingi hukosa uwezo huu na urafiki wao huishia katika ngono japokuwa mwanzoni wasichana hujiamini na kuonyesha msimamo.

(4) Mapenzi ya mahaba

Mapenzi ya mahaba au huba yanaweza kuwa mapenzi ya dhati au mapenzi ya bandia na ya uongo. Mahaba pia yaweza kuwa matamanio ya kimsisimuko yatokanayo na mhemko wa muda mfupi uliojengwa juu ya urembo na kupendeza kwa sura. Mapenzi bandia mara nyingi hutokeza athari za afya ya mwili, akili na roho hasa kwa wasichana.Hii hutokea pale vijana wanaposhindwa kutofautisha kati ya mapenzi na ngono.
Ngono kwa wanaume na wanawake waliokomaa kihisia na wenye nia na mapenzi ya dhati katika ndoa, ni njia yenye nguvu sana ya kuonyesha mapenzi ya mahaba. Mahaba ya dhati kwa sababu halali, kwa wakati muafaka, katika umri sahihi, kwa lengo na mtazamo sahihi unaotokana na uchaguzi bora, hudumisha afya na ustawi wa wahusika. Katika ndoa halali, ngono ni njia ya mawasiliano ya kimahaba inayotoa ujumbe kwa kila mhusika kuwa mwenzake ni wa muhimu kwa ajili ya kuambatana kwa maisha yao yote yaliyobaki.
Ni jambo lisilopingika kwamba mapenzi ya mahaba ya dhati yanahitaji ukomavu kihisia na kiakili. Vijana wadogo ambao hawajakomaa kimwili na kiakili kamwe hawawezi kuwa na mapenzi ya mahaba ya dhati. Mapenzi ya mahaba katika umri mdogo mara nyingi hujengeka katika sifa na vigezo vinavyopita na kutoweka upesi kama vile uzuri wa umbo, rangi, sura ya mtu, mali au sifa ya umaarufu. Vitu hivi vinapotoweka mapenzi nayo hutoweka, hii ndiyo sababu ndoa za vijana wanaooana katika umri mdogo huvunjika mara kwa mara.

Je, Mapenzi yanaweza kuumiza?

Mapenzi ya mahaba yanaweza kumaanisha uhuru au utumwa, yaweza kuwa matamu kama tunda la tofaa (Apple) au makali kama pilipili. Yaweza kuwa matamu kama asali pia yaweza kuwa machungu zaidi ya shubiri. Mapenzi yanaweza kuambatana na hali ya kukosa hamu ya chakula, kukosa usingizi, kujiua au kunywa sumu pale umpendaye anapokuacha. Kuachwa au kutelekezwa na mtu unayempenda, kunaweza kuleta maumivu makali ya kihisia moyoni.
Mapenzi pia yanaweza kuharibu masomo na mipango ya maisha, yanaweza kuharibu afya na mahusiano bora na wazazi. Maumivu hayo mara nyingi hutokea pale lengo na makusudi ya mapenzi yanapokuwa batili. Maumivu yanaweza kuibuka pale mmoja wa wapenzi anapotaka matwakwa yake yatimizwe na kujinufaisha kibinafsi. Na mara nyingi mapenzi hayo ya kimahaba huwa ni yale yaliyochipua harakaharaka na kuingiwa bila tafakari ya kutosha.
Mapenzi muambata na mapenzi ya kirafiki pia yanaweza kusababisha maumivu kwa vile wapendwa wetu sio wakamilifu kwa asilimia mia moja. Wazazi wanapokanya, kukemea au kutoa adhabu kwa watoto wao mara nyingi vijana huumizwa sana kihisia. Vijana imewapasa kuziona adhabu halali zinazozingatia ubinadamu kuwa ni sehemu ya mapenzi. Wazazi wanaompenda kijana wao kwa dhati hawawezi kamwe kunyamaza wakati wanajua hatari inayomkabili kijana hapo baadaye. Hakuna kitu kingine mbali na upendo kinachowasukuma wazazi au walimu kumkanya kijana.

Faida za kupenda na kupendwa

Je, ni mtu gani hapa duniani asiyependa kupendwa? Kupendwa ni mojawapo ya mafaniko ya binadamu. Roho ya mtu ikikosa mapenzi hata kwa dakika tano roho hufa sawa na mwili unavyokufa ukikosa hewa ya oksijeni. Mapenzi ni muhimu kwa afya sawa na chakula au maji. Mtu mwenye afya ni lazima anayo akiba ya mapenzi moyoni mwake. Akiba hii ikiisha kabisa, na kuwa 0% maisha yanapoteza umuhimu na maana yake, hapo ndipo mtu anapotamani kufa kuliko kuishi.
Mapenzi yana uwezo wa kuponya magonjwa ya msongo, maumivu ya kichwa au mwili na kuleta utulivu wa kihisia. Takribani asilimia 60-70 ya magonjwa yanayowasumbua watu wengi hutokana na msongo wa mawazo au hali ya kusononeka. Mapenzi na kuwahudumia wengine kwa upendo hupunguza kasi ya kuzeeka na kusaidia katika uponyaji wa magonjwa ya moyo na akili. Mtu mwenye mapenzi mema mwili wake huzalisha vichocheo kama vile ‘Dehydroepiandrosterone (DHEA)’ na ‘Endorphins’ ambavyo huchangamsha mwili na kuongeza kinga ya mwili pamoja na kupata usingizi mzuri.
Mapenzi mema pia hupunguza kiwango cha lehemu (cholesterol) mbaya mwilini, husaidia katika uponaji na kuzuia vidonda vya tumbo, ugonjwa wa kiharusi (stroke) na huongeza uwezo wa mtu kukumbuka mambo. Ieleweke kuwa mapenzi mema ya mahaba ni yale yanayopatikana ndani ya ndoa halali pekee na si vinginevyo.

PN.gif Jinsi ya Kujiremba na Kuboresha ngozi yako kwa kutumia Matunda
Wakati mwingine ili uweze kuboresha mwonekanao wa ngozi yako si lazima utumie makemikali yenye viambatano vyenye sumu ili uweze kufanya hivyo, bali inahitajika uweze kutumia matunda ambayo yana msada mkuubwa wa kuweza kufanya ngozi yako ing`are.. soma zaidi
PN.gif Vyakula vya Kukuza nywelw na kuzifanya ziwe na Afya
Kuwa na nywele zenye afya nzuri ni muhimu kwa wote bila kujali jinsi, hali hii husababisha wengi kutumia madawa ya aina mbalimbali ya kuhakikisha nywele zao zinastawi na kuwa na muonekano mzuri.
Kwa bahati mbaya, wengi waliotumia madawa yanayotengenezwa kwa kemikali hujikuta katika wakati mgumu siku za usoni wakikabiliwa na matatizo ya nywele kukatika na hata kupata madhara katika ngozi ya kichwa.. soma zaidi
PN.gif Namna nzuri ya kutunza Hips na Makalio
KUNA kitu ambacho wengi wetu huwa hawakifikirii nacho ni makalio. Makalio yetu ndiyo yanatoa shepu fulani kwa mwanamke katika vivazi na ukiyaachia ovyo yanaweza kukuletea mushkeli na kama ukiyatengeneza kama yale makalio yanayosifiwa sana na watu wa Televisheni ya Jeniffer Lopez hayawezi kufua dafu.. soma zaidi
PN.gif Namna nzuri ya kuhudumia nywele zako za asili kirahisi
Kwa wale ambao tuna nywele asilia (natural hair), tayari tunafahamu changamoto kadhaa tunazokumbana nazo. Kwa wale mnaofikiria kuanza kuwa na nywele asilia, karibuni sana tuendelee kujuzana namna ya kutunza nywele zetu kama tulivyopewa na Mungu.. soma zaidi
PN.gif Mambo ya msingi kwa mwanamke kuyajua unapojiremba
Kope nazo humpendezesha mwanamke kuna aina ya rangi za kupaka kwenye kope, lakini zinatofautiana. Ni vyema ukawasiliana na wataalamu wa mambo ya urembo kwa ushauri na siyo kukurupuka. Siyo umemuona fulani kapendeza na aina fulani ya rangi ya kwenye kope halafu na wewe ukakimbilia kupaka, utachekesha.. soma zaidi
PN.gif Jinsi ya kutumia maziwa ya mtindi kufanya ngozi yako kuwa laini na soft
Ulisha wahi kukaa ukajiuliza mbona kuna baadhi ya watu wana ngozi nzuri laini na soft? lakini kwako ni tofauti?. soma zaidi
PN.gif Mambo 10 unayofanya kimakosa wakati wa kujipodoa
Kama kote duniani, wanawake wengi Tanzania wanatumia vipodozi kama nyongeza ya urembo wao ya kiasili. Ila, kuna makosa maalum zinazofanyiwa kwenye kutumia vipodozi Tanzania. Kuwasaidia dada zetu, Yafuatayo ni makosa 10 ya kuweka vipodozi na jinsi ya kuzirekebisha.. soma zaidi
PN.gif Faida za kuvaa saa ya Mkononi
leo tutajaribu kuongalia sababu kwanini tunatakiwa tuvae saa za mkoni yaani nini haswa kinatulazimisha kuvaa saa za mkononi , hebu kwa tujue saa za mkononi zilianza kuvaliwa mwaka gani.. soma zaidi
PN.gif Uvaaji wa Tai kulingana na Umbo lako
Kuna mambo mengi ya kufanya ili tuwe watu wa kuvutia kila wakati.Mpangilio wa mavazi hufanya mtu kuonekana maridadi. Kama wewe ni mvaaji wa tai unapovaa unazingatia mambo yapi? Na je unafunga tai yako kwa namna inayokubalika?. soma zaidi
PN.gif Madhara ya Kuvaa viatu virefu
NI wazi kuwa viatu virefu huvutia sana vinapo kuwa vimevaliwa.Tulio wengi hasa mabinti au wanawake tunaokwenda na wakati hupenda kuvaa viatu virefu ilikuongeza muonekano wa umbile lako nikiwa na maana kuwa miguu huonekana yenye kuvutia zaidi unapo kuwa umevaa viatu virefu.. soma zaidi
PN.gif Mambo ya kuzingatia kama una ngozi yenye Mafuta
Ngozi yenye mafuta kwa kawaida huwa inang'ara, nene na yenye rangi iliyotitia. Mara nyingi ngozi yenye mafuta mengi sana huwa na chunusi nyingi na vipelepele na mara nyingine huwa na chunusi zenye vichwa vyeusi. Katika aina hizi za ngozi mafuta hutokana na tezi za sebaceous na kuzalisha mafuta zaidi ya kiwango kinachotakiwa. Mafuta hayo husambaa katika ngozi na kuifanya iwe na mafuta mafuta.. soma zaidi
PN.gif Jinsi ya Kutumia Papai na Asali kuondoa Madoa Usoni
KUMEKUWA na sababu mbalimbali zinazofanya watu kutokuwa na ngozi zisizokubalika.Mbali na hali ya hewa pia matumizi ya pombe na sigara hata matumizi ya cream kali ambazo zimekuwa zikitumiwa na watu bila kujua madhara yake kumechangia kwa kiasi kikubwa tatizo hilo.. soma zaidi
PN.gif Jinsi ya kutunza kucha kujiepusha na maradhi shambulizi ya Kucha
Mikono, viganja na vidole ni kati ya sehemu muhimu katika mwili wa msichana. Mikono hutumika kufanya shughuli nyingi za nyumbani, shuleni na sehemu mbalimbali katika maisha kuanzia kutandika kitanda, kupika, kufanya usafi, kuandika, kujiremba pamoja na majukumu mengine mengi.. soma zaidi
PN.gif Uvaaji wa Tai na Maana yake
Wachambuzi wa mambo ya saikolojia wanasema kwamba kwa kuchukua tai na kulivaa ile rangi ndiyo itakayoweza kupeleka ujumbe wa wewe unataka nini au unataka watu wakutambue kwa namna gani.
Wakati Joshua Blue, Makamu mkuu wa shule ya Kennedy mjini Hong Kong, anapoendesha baraza la wanafunzi anavaa tai lenye rangi ya light violet ili kumpa mamlaka.. soma zaidi
PN.gif Madhara ya Uvaaji wa Wigi au nywele Bandia
Katika miongo kadhaa iliyopita, uvaaji wa wigi umekuwa fasheni katika sekta ya urembo na hutumika hususani na wanawake. Ingawa uvaaji wa wigi huwafanya wanawake hao kuonekana mithili ya mtu aliyevaa kofia ngumu (helmet), lakini yaonekana ni mapendeleo ya wengi.. soma zaidi
PN.gif Faida za kuogea maji ya Moto
Watu wengi hupendelea kutumia maji ya moto kuoga pale hali ya hewa inapobadilika na kuwa ya baridi au wakati mwingine mtu anaumwa hivyo anatumia maji ya moto.
Sehemu kama Dar es Salaam ni mara cheche utakuta wakazi wake wanaogea maji ya moto kutokana na hali ya joto katika jiji hilo.. soma zaidi
PN.gif Dawa za nywele zinazosababisha uvimbe kwenye Kizazi kwa wanawake
Dawa za kulainisha nywele (relaxer) zimekuwa zinapendwa na wanawake wengi wa Afrika kwa kuwa zina uwezo wa kulainisha nywele na kumfanya apendeze na awe wa kuvutia.
Hata hivyo, wataalamu wa afya wanadai kuwa dawa hizo zinasababisha uvimbe kwenye kizazi kutokana na kemikali za dawa hizo ambazo huingia mwilini kupitia majeraha au ngozi wakati wa kupaka.. soma zaidi
PN.gif Namna ndizi inavyotumika katika urembo
Mbali na kulika, ndizi zina manufaa mengine, hasa katika urembo wa ngozi.
Ndizi zina virutubisho muhimu vinavyoboresha ngozi. Ndizi pia zina aina tatu za sukari zinazojulikana kama ‘sucrose’, ‘fructose’ na ‘glucose’.. soma zaidi
PN.gif Namna ya kuvaa vizuri kwa mwanamme upendeze na kuwa mtanashati
Nimeona leo nitoe darasa kidogo kuhusu mavazi sababu na mimi ni kipaumbele changu katika maisha.. soma zaidi
PN.gif Madhara ya kuchora tattoo mwilini
Tattoo ni nini?
Hii ni uwekaji wa wino kwenye ngozi ya ndani kitaalamu kama dermis kubadilisha rangi kabisa maisha yako yote au kwa muda tu, inateemea na uwekaji..
Kwa dunia ya sasa kujichora tatoo ni kama fasheni fulani kwenye jamii, ukienda kuchora tattoo kuna uwezekano mkubwa sana isitoke maisha yako yote hivyo kwa usalama wako ni vizuri ukamuona mtaalamu wa tattoo ambaye ni maarufu na ana sifa kubwa katika shughuli hizo, anaweza kua ana gharama kubwa lakini binafsi itakusaidia.kwa sasa nchi ya marekani inaongoza kwa kua na watu wengi wenye tattoo duniani.. soma zaidi
PN.gif Jinsi ya kuchagua rangi sahihi wakati wa Kujipodoa
YAPO mambo mabalimbali katika tasnia ya urembo hasa katika vipodozi yanayopaswa kuzingatiwa katika kuboresha muonekano wa mtu.
Moja ya mambo hayo ni ujuzi na uelewa wa kutumia rangi katika kujipodoa kwani ni wanawake wachache wenye ujuzi huu.
Katika makala hii, nitakuelezea namna ya kuchanganya na kutofautisha rangi za vipodozi, lengo likiwa ni kuboresha muonekano wako.. soma zaidi
PN.gif Jinsi ya kuongeza mvuto kwa mpenzi wako
Kama umeshushwa thamani unakuwa kwenye hatari ya kuachwa. Hata kama mwenzako alikuwa ameshafikiria suala la kuingia kwenye ndoa na wewe lakini kwa sababu ameshakushusha thamani ndoa inaweza kuyeyuka. Ukiwa kwenye ndoa ni hatari zaidi maana mwenzako hukuchukulia wa kawaida – mazoea huzidi na hapo ndipo uhitaji wa kuwa na mwingine wa pembeni unapoanzia. Haoni cha muhimu tena kwako, ndiyo maana wazo hilo huvamia ubongo wake kwa kasi sana.. soma zaidi
PN.gif Jinsi ya kuondoa weusi kwenye magoti na viwiko vya mikono
Ngozi nyeusi katika magoti na nyuma ya mikono hutokana na mkusanyiko wa cells zilizokufa, na hata unavyoweka pressure kwenye magoti na vipepsi vya mikono yako. Kama ukiwa unaweka mikono kwenye meza ukiwa kazini, ule msuguano unafanya ngozi iwe nyeusi.. soma zaidi
PN.gif Vipodozi Visivyo Salama/Vilivyopigwa Marufuku Na Madhara Yake
Vipodozi visivyo salama ni vipodozi ambavyo vina kemikali zinadhuru au zinazoweza kuudhuru mwili na kuusababishia matatizo. Maana hii inaweza kuongezewa na kujumuisha vipodozi vyote ambavyo usalama wake unatia mashaka na vinaweza kuleta madhara kwa mtumiaji.. soma zaidi
PN.gif Mambo ya Kuzingatia ili uwe mrembo siku zote
Katika Jamii nyingi duniani, dhana ya urembo imekuwa na mitazamo tofauti kwa watu wengi. Kila mmoja anautafakari urembo kwa namna yake kulingana na malezi na tamaduni za mahali husika. Wako wanaoamini kuwa mrembo ni lazima awe na ngozi nyeupe, wengine hudhani kuwa ili kuonekana mrembo, lazima uwe na nywele ndefu, lakini pia wapo wanaodhani kwamba ili uwe mrembo ni lazima uwe na umbo namba nane na wapo wanaojua urembo ni kuwa mwembamba (kimbaumbau au Miss) au kuwa mrefu na wapo wanaoamini urembo ni kuwa mnene.. soma zaidi
PN.gif Tiba mbadala ya chunusi na vipele usoni
Kuna idadi kubwa ya watu wanao kabiliwa na tatizo la vipele vya usoni ( Chunusi ). Kuwa na chunusi ni jambo lenye karaha sana, kwani linakufanya upoteze mvuto wako wa asili na hivyo kukukosesha raha.. soma zaidi
PN.gif Mavazi ya Ofisini kwa Wadada
Wengi wetu tunashindwa kutofautisha mavazi ya sehemu husika mfano Ofisini, michezoni, na yale ya usiku na sehemu nyinginezo leo nitagusia vazi la ofisini kwa akina dada.. soma zaiditafuta-ndugu.gif

Endelea kusoma makala hizi zifuatazo;

a.gif UREMBO NA MAVAZI YA MSICHANA

Ingawa ni vigumu kueleza kinagaubaga maana halisi ya neno urembo, naweza kusema kuwa urembo ni utumiaji wa mapambo, manukato, marashi, uturi, mavazi na rangi ili kuremba na kuongeza nakshi na umaridadi katika mwonekano, sifa na viwango vya ubora wa msichana au mwanamke kwa lengo la kuvutia au kufurahisha hisia (za kuona, kunusa au kugusa) za mtu mwingine atakayekutana naye… soma zaidi

a.gif MAMBO YANAYO BORESHA AFYA YA MSICHANA

Wasichana wanahitaji mlo kamili na chakula kingi zaidi ya wanawake watu wazima wenye uzito sawa na wao. Katika kipindi hiki cha makuzi na kupevuka msichana huhitaji viini lishe vya kutosha. Katika kipindi hiki protein, madini ya chokaa, chuma na zinc huhitajika mara dufu. Vitamini, wanga na mafuta pia huhitajika kwa wingi.
Kupoteza damu wakati wa hedhi na mchakato wa kukua huongeza mahitaji ya madini chuma katika mwili wa msichana. Msichana anahitaji kula chakula chenye asili ya mimea, kula matunda na maji ya matunda (juice) kwa wingi. Nafaka na mboga za majani, vyakula vitokanavyo na mizizi kama karoti, viazi na vyakula vingine ni muhimu sana.
Wasichana inawapasa kuepuka vyakula visivyo na viini lishe vya kutosha, vyenye sukari nyingi, chumvi nyingi pamoja na mafuta mengi ambavyo huandaliwa kwa harakaharaka au kufungashwa viwandani (junk foods). Vyakula vya namna hii, vinaweza kusababisha matatizo ya kiafya kama vile kutoa kinyesi kikavu, unene wa kupindukia, kisukari, shinikozo la damu, uchovu wa mwili wa mara kwa mara, uvimbe wa maungio na vifundo vya mwili pamoja na magonjwa ya figo… soma zaidi

a.gif JINSIA NA MAHUSIANO KWA MSICHANA

Jinsia ni ile hali ya kuwa mtu wa kiume au wa kike. Ni swala la mahusiano kati ya wanaume na wanawake yanayoamuliwa na mila na desturi za jamii husika. Mahusiano haya ya kijinsia hutoa mgawanyo wa haki, wajibu na majukumu kwa jinsia hizi mbili. Kwa maana hiyo siyo maumbile ya kibaiolojia ya viungo vya uzazi yanayoamua jinsia ya mtu.
Watu huzaliwa wakiwa na jinsi ya kike au kiume na kutokana na malezi pamoja na mgawanyo wa majukumu ya kijamii, huwa wanaume au wanawake. Majukumu ya kijinsia hutofautiana kati ya nchi moja na nyingine, kati ya kabila moja na jingine. Katika mahusiano bora ya kijinsia ni lazima haki za kijinsia ziheshimiwe. Msichana anayo haki ya kutawala mwili wake mwenyewe na kuamua kuhusu mahusiano yake na wengine kwa namna ambayo inadumisha afya na ustawi wake kwa mjibu wa sheria na taratibu za jamii… soma zaidi

[Kitendawili Kwako] 👉Vinatazamana kwa hasira bila kupigana

[Fumbo Kwako] 👉Je, glass ina Maji kiasi gani?

[Chemsha Bongo Kwako] 👉Je, hii familia ina watoto wangapi?

ndugu.gif

a.gif Jinsi ya kulima mazao ya mikunde na nafaka

Yafuatayo ni maelezo ya jinsi ya kulima mazao ya mikunde na nafaka.. soma zaidi

a.gif Je, mwanamke anajisikiaje akijamiiana na mwanaume aliyevaa kondomu au aliye “peku”?

Hatuwezi kusema mwanamke husikia raha gani akijamiiana na mwanaume aliyevaa kondomu au na mwanaume asiyevaa kondomu. Kila mtu ana upendeleo wake, lakini jambo la msingi katika kujamiiana ni hisia, hali ya kuelewana katika mapenzi na kiwango cha msisimko.
Wanawake wengine wanapendelea kujamiiana na mwanaume aliyevaa kondomu, kwa sababu hofu ya kupata mimba au kuambukizwa magonjwa ya zinaa haipo. Wanawake wengine wanapendelea kujamiiana bila kondomu. Lakini, pamoja na hatari ya kupata mimba, siku hizi kujamiiana bila kondomu kuna hatari ya kuambukizana magonjwa ya zinaa na hasa Virusi vya UKIMWI na UKIMWI. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kutomwamini mtu yeyote mpaka mpimwe kliniki wote wawili kuwa ni wazima wa afya na kuendelea kuwa waaminifu wote wawili… soma zaidi

a.gif Relaxer na Afya ya Msichana/Mwanamke

Relaxer ni dawa ya nywele inayofanya nywele za mtu mwenye ngozi nyeusi wa asili ya Afrika zilainike na kunyooka kama nywele za wazungu. Watu wengi hasa wanawake wanapenda kutumia relaxer ili nywele zao ziwe na mwonekano tofauti. Kihistoria matumizi ya relaxer yalianza kama matokeo ya watu weusi kubaguliwa. Watu weusi walipoona hivyo waliamua kuiga maisha ya kizungu ili kufanana fanana na wazungu kwa rangi ya ngozi na nywele ili wathaminiwe na kupewa upendeleo wa kupata fursa za mafanikio na watawala wetu enzi za ukoloni. Wakoloni waliwapendelea watu walioipokea kasumba hii kwa mikono miwili… soma zaidi

a.gif Mambo ya Muhimu kuyajua kuhusu maumivu ya Korodani

Kuna wakati mwanaume huweza kupata maumivu ya korodani, ambapo inawezekana ikawa ni maumivu kwa korodani moja au zote mbili… soma zaidi

a.gif Mapishi ya Mandazi

Unga wa ngano (nusu kilo)
Sukari (Kikombe 1 cha chai)
Chumvi (nusu kijiko cha chai)
Hamira (kijiko kimoja cha chai)
Yai (1)
Maziwa ya unga (vijiko 2 vya chakula)
Butter (kijiko 1 cha chakula)
Hiliki (kijiko1 cha chai)
Maji ya uvuguvugu ya kukandia
Mafuta ya kuchomea.. soma zaidi

[Msemo wa Leo] 👉Kujithamanisha

[Jarida la Bure] 👉Jarida la kilimo bora cha matikiti

FURSA.PNG

Fursa Ya Kazi Na Ajira Yenye Malipo Mazuri

Au soma zaidi hapa

.

KUKUTANA-MPENZI-FG94T.JPG
KUMSHUKURU-MPENZI-4559KJ438.JPG

Website na, Melkisedeck Leon Shine | Tembelea website nyingine Hapa>>.