Kichekesho%20Kipya Usikose 📕Kitabu cha Vichekesho Vikuu Vikali 300+✔ kwa punguzo kutoka Tsh 6500/= hadi Tsh 1500/= kwa leo tuu!.
👉<<Bofya hapa Kuoda>> Kizuri

.

👉 KUFUNGA NA KUOMBA KUNAKOONGEA MBELE ZA MUNGU

UTANGULIZI

Kufunga na kuomba kunakoongea ni kufunga na kuomba kunakotoa sauti inayopenya hadi kitini pa Mungu na kuleta mabadilko ya kudumu katika ulimwengu wa mwili. Tunaweza kusema Kufunga na kuomba kunakoongea ni atomic bomb katika ulimwengu wa rohok kwa sababu hutoa matokeo makubwa bila kumuumiza anayetumia silaha hiyo.

Mifano ya watu waliojihusisha na kufunga na kuomba kunakoongea ni:

1. Yesu Kristo
2. Yohana Mbatizaji
3. Daniel
4. Ester nk.

NB: Kufunga na kuomba ni kanuni ya ulimwengu war oho (uwe wa nuru au giza) wa kuhuisha nguvu za kiroho ili kufanya jambo lililokusudiwa.

Tafuta%20marafiki

AINA ZA KUFUNGA.

Zipo aina tano ( 5 ) za kufunga.

1. TOTAL FAST (FUNGA KAVU).

a. Absolute fasting (Funga iliyo sahihi) Hii ni funga ya kutokula chakula kabisa wala kunya maji kwa siku zisizo zidi tatu (3) kama (Esta 4:16).
b. Supernatural Fasting (Funga ya Kiungu).Funga ya kutokula chakula kabisa wala kunywa maji kwa siku zaidi ya tatu (3) kama Musa (Kumb.9:9 & 9:18) kwa siku 40.

2. PARTIAL FASTING (FUNGA NUSU)

a. Yohana Mbatizaji aliamua kufunga maisha yake yote akila asali na Nzige tu. Dan. 10:2-3 Kuacha kula aina maalumu ya vyakula ambavyo ungevipenda.
b. Funga ya milo miwili au mmoja kwa siku.
c. Funga ya kawaida (Normal fasting).Kunya maji tu.

3. FUNGA YA KULAZIMISHWA (IMPOSED FAST).

Matendo 28:1 Safari ya Paulo akielekea Rumi.Kwasababu ya misukosuko ya mawimbi majini watu wanashindwa kula.Pia kama mtu anaumwa unakosa hamu ya chakula.Mala nyingine tunapata misukosuko kama sehemu ya Maisha kiroho pia.

4. FUNGA YA WAZI/KANISA, HADHARA AU TAIFA. (PUBLIC AND NATIONAL/CHURCH FASTS).

Hii inakuwa funga ambayo inatangazwa na inakuwa wazi kwa kila mtu.Sio za siri.Yona 3:6.
5. Funga ya mtu binafsi
Hii hufanywa na mtu mmoja kwa siri na mungu wake hapana anayejua mtu huyo kama amefunga.

Tafuta%20marafiki

SIFA 7 ZA KUFUNGA NA KUOMBA KUNAKOONGEA

1. Huongozwa na roho wa Mungu Marko 1:12-14, Yesu aliongzwa na roho kufunga nyikani ndio maana hakutenda dhambi katika kufunga na kuomba kwake.
2. Lazima iwe katika kweli ya Mungu. Kama funga na kuomba huko hakuko katika roho hakuwezi kuwa katika kweli kwa kuwa roho wa mungu hatenganishwi na kweli ya Mungu. 2samwel12:16-17 Daudi alijaribu kufunga na kuomba ili motto aliyezaliwa katika zinaa asife hakufanikiwa kwa kuwa Mungu tayari alisema atakufa hakika. Hata alipokuwa ameshakufa daudi aliendelea kufunga hii inadhihirisha kuwa hakuwa rohoni kwa sababu alijua anachoomba siyo mapenzi ya Mungu. Angekuwa rohoni roho angemjulisha aache kuomba kwa kuwa Mungu amekataa.
3. Lazima uwe mtu wa Mungu uliyeitwa kwa jina lake 1cronicles (nyakati)7:14a Hapa tunaona Mungu anadhirisha kuwa si kila mtu wa Mungu ameitwa kwa jina lake. Aliyeitwa kwa jina lake ni Yule aliyezaliwa mara ya pili katika roho mtakatifu (soma yohana 1:11-13)
4. Lazima funga ifanywe katika unyenyekevu wa hali ya juu wa rohoni. Mtu anayefunga kwa kiburi cha uzima hawezi kupata matokeo yaliyokusudiwa. Mfano unafunga ili ujilipizie hasira yako kwa mtu anayekudharau au kutesa, unataka kushindana na wengine, unataka kuonesha kwamba wewe ni mwamba kanisani kwenu nk.
Soma isaya 58:3-4) “Husema mbona tumefunga lakini huoni, mbona tumejitaabisha nafsi zetu lakini huangalii? Fahamuni siku ya kufunga kwenu mnatafuta anasa zenu wenyewe, na kuwalemea wote watendao kazi kwenu, Tazama ninyi mwafunga mpate kushindana, kugombana na kupiga ngumi ya uovu”
5. Lazima ifanywe katika furaha ya roho mtakatifu na siyo kwa kujilazimisha na kunung’unika
Ukifunga kama andiko la isaya 58:3 inavyosema (mbona tumefunga lakini huoni, mbona tumejitaabisha nafsi zetu lakini huangalii? Hutapata matokeo yaliyokusudiwa. Badala yake fanya funga na maombi yaliyojaa furaha ya roho mtakatifu.Mathayo 6:16-18 “tena mfungapo msiwe kama wanafiki, wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga, amini nawaambia wamekwishakupata thawabu yao. Bali wewe ufungapio jipake mafuta kichwani, unawe uso ili usionekane na watu kuwa unafunga, ila na baba yako aliye sirini na baba yako aonaye sirini atakujazi” linganisha andiko hilo na isaya 58:5
6. Lazima kufunga kuambatane na kuomba na kuutafuta uso wa bwana 2nyakati 7:14,
7. Lazima kufunga na kuomba kufuate kanuni ya upendo na si ubinafsi. Yaani kumpenda Mungu na jirani kama nafsi yako mwenyewe.
Matendo ya upendo kwa mungu na watu ni kama
1. hicho ambacho ungekula mpe Yesu ale. Unadhani Yesu anapatikana kanisani? Hapana, msikie mwenyewe anapatikana wapi katika mathayo 25:34-40 “Kisha mfalme akawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na baba yangu, urithini ufalme muliowekewa tayari tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia………………………………………amini nawaambia yoyote mliyowatendea mmojawapo ya hao ndugu zangu walio wadogo mlinitendea mimi”
NB Linganisha andiko hilo na isaya 58:6a, 7 je swaumu niliyoichagua mimi siyo ya namna hii?…………….je siyo kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani mwako? Umwonapo mtu aliye uchi umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe”
2. Ombea watu wengine kama familia, jamii yako, familia na taifa kwa nguvu ileile unayotumia kuombea mahitaji yako binafsi. Isaya 58:6, 2 samweli 22: 25-26. “ kwa mtu mwenye fadhili utakuwa mwenye fadhili, kwa mkamilifu utajionyesha kuwa mkamilifu, kwake ajitakasaye utajionyesha kuwa mtakatifu na kwa mpotovu utajionyesha kuwa mkaidi” soma pia nehemia 1:1-11 jinsi Nehemia alivyolia na kutubu kwa habari ya mabaya yaliyoipata Israel na Yeusalem hakujali kuwa alikuwa mahali salama. Danieli 9 ona jinsi alivyolia kwa Mungu kwa habari ya wayahudi hata kama yeye mwenyewe alikuwa ikulu akiheshimika sana. Au Ester ambaye alikuwa mke wa mfalme Ahusueoro angeweza kubaki alivyo lakini alifunga na kupomba kwa ajili ya ndugu zake
SABABU /FAIDA 12 ZA KUFUNGA NA KUOMBA KATIKA KANISA (MTU AU USHIRIKA)
1. Tunafunga kuonyesha utii kwa neno la Mungu (Yoeli 2:12)
Biblia kuanzia agano la kale hadi agano jipya inaonyesha umuhimu wa kufunga. Watumishi wote wa Mungu walikuwa wanafunga katika siku za maisha yao hivyo unavyofunga unaonyesha utii katika kulifuata neno la Mungu na kuliamini. Yesu Pia alisema kuwa siku zinakuja ambapo tutalazimika kufunga. (Mathayo 9:15)
2. Tunafunga ili kujinyenyekeza mbele za Mungu na kupata nguvu na neema yake. Tunahitaji neema ya Mungu siku zote ili tuweze kuishi, na ili kuipata inatubidi kujinyenyekeza chini ya mkono wake ulio hodari, Ebrania 4:16, Yakobo 4:10. Ezra aliwaamuru watu wafunge ili wapate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kupata neema yake kwa ajili ya taifa lao, Ezra 8:21.
3. Tunafunga ili kuomba rehema
Yesu alichukua dhambi zetu zote msalabani, inawezekana kuna jambo unaona unashindwa kuacha na umejaribu sana. Hapo unatakiwa kufunga na kuomba rehema ili Mungu akuwezeshe kushinda. Pia unafunga kuomba rehema kwa ajili ya wengine mfano familia, jamaa na taifa pia. Daniel alifunga na kuomba rehema kwa ajili ya dhambi za taifa la Israeli na kubeba uovu wao mbele za Mungu. Danieli 9:3-5. Taifa la Ninawi walifunga na kuomba rehema kwa Mungu kutokana na uovu wao. Yona 3:5-10
4. Tunafunga ili katika udhaifu wetu Nguvu ya Mungu ionekane
Unapofunga unakuwa umeikana nafsi na kumchagua Mungu, uankuwa umedhamiria moyoni kutaka kuona nguvu ya Mungu ikionekana na sio nguvu yako. Zaburi 109:24-28, 2Korintho 12:9-10
5. Tunafunga kupata msaada wa Mungu katika kukamilisha kusudi lake
Viongozi wa kanisa la Antiokia walifunga na kuomba kabla ya kuwatuma Paulo na Barnabas. Walifanya hivi ili waweze fanya uchaguzi sahihi chini ya uongozi wa Mungu. Na Paulo na Barnabas walikuwa wakifanya hivyo katika miji waliyotembelea kila walipokuwa wanataka kuchagua viongozi. Kutokana na jambo hili makanisa yale yalizidi kusonga mbele maana walimshirikisha Mungu kwa kufunga katika maamuzi yao yote. Matendo 13:3-4, 14:23
6. Tunafunga wakati wa taabu
Mordekai na Esta walitangaza kufunga kwa wayahudi wote pale ilipofahamika kuwa kuna mpango wa kuwateketeza wayahudi wote, na kupitia kufunga na kuomba huku wayahudi walisalimika. Ester 4:15-16. Wakati wa taabu ni wakati wa kufunga na kumlilia Mungu na hakika Mungu ataonekana. Mfalme Yehoshafati pia alitangaza kufunga pale walipokuwa wamevamiwa na maadui wengi na wao hawakuwa na uwezo wa kupigana nao. 2Nyakati 20. Tumeona kwa uchache jinsi kufunga kulivyo muhimu katika maisha yetu ya kila siku.
7. Kufunga hunoa Imani (ili iwe kali) na huongeza ujasiri.
Esta 4:16.Huyu mama asingefunga alikuwa hana ujasiri wala imani ya kuingia kwa mfalme kinyume cha sheria – kwasababu adhabu yake ilikuwa ni kifo.Ndio maana aliomba wayahudi wote walio kuwa shushani wambebe kwa maombi.
8. Kufunga huleta unyenyekevu mbele za Mungu. Luka 14:11 & 18:14 Ezra 8:21.Mungu huwapa wanyenye kevu neema,na kuwainua.(1Petro5:5-6).Ukitaka kuwa mnyenyekevu mbele za Mungu basi jifunze kuwa mfungaji.
9. Kufunga huongeza/huleta nguvu ya Maombi na kuondoa ukame wa kiroho.Zaburi 35:13 Kufunga ni kama 4WD ya maombi.ISAYA 40:31 na Mithali 20:13.
10. Kufunga hufanya ulimwengu wa roho uwe wazi.
Daniel 10:14.Baada ya Danieli kufunga siku 21 alianza kuonyeshwa na Mungu mambo ya siku za mwisho za dunia ambako hata
11. Kukuza kanisa na huduma ya Mungu
a. Hili tendo lililofanywa sana na mitume na wafuasi wao.Act 14:22.Kukua kwa Kanisa la kwanza kulitegemea Maombi ya kufunga.
b. Ushuhuda wa Paulo kuhusu maisha yake.Akafanikiwa sana kwa sababu ya maombi ya kufunga.2Koritho 6:4-6.
12. Kutiisha miili yetu ipate kumtii Kristo. Miili yetu siku zote hupingana na Roho Mtakatifu.Galatia 5:16-17.nia ya Mwilini uadui dhidi ya Mungu Rumi 8:7-8 hivyo inabidi tuiitiishe kwa kufunga 1Kor.9:27.

Tafuta%20marafiki

🙉🙉🙉Usisahau kushare posti hii kuhusu; KUFUNGA NA KUOMBA KUNAKOONGEA MBELE ZA MUNGU.💯✔ Share facebook, twitter n.k bila kusahau WhatsApp, share wengine nao wafaidike!👍

Jichukulie 📕Kitabu cha Mbinu za Kilimo Bora Cha Mboga🌿🍅 kwa Tsh 1500/= leo tuu! 👉<<Bofya hapa Kuoda>>👈 Uendelee kuelimika.

👉<<WEKA ODA HAPA>>👈

🐼 Baada ya kuweka oda, sasa endelea kusoma kuhusu;-🙉

awesome-smiley-emoticon.gif

.

vichekesho.jpg
Kwa punguzo kutoka Tsh 6500/= hadi Tsh 1500/= kwa leo tuu!.
Jipatie 📕Kitabu cha Vichekesho Vikuu Vikali 300+✔ kwa Tsh 1500/= tuu.
jua%20zaidi%2C%20dont%20delete

.

MBINU-YA-KILIMO-BORA-CHA-MBOGA.jpg
Kwa punguzo kutoka Tsh 7000/= hadi Tsh 1500/= kwa leo tuu!.
Jipatie 📕Kitabu cha Mbinu za Kilimo Bora Cha Mboga🌿🍅 kwa Tsh 1500/= tuu.
jua%20zaidi%2C%20dont%20delete

.

📰 Posti nyingine👇

📌 Kilichotokea baada ya kuzamia sherehe

Pale unapozamia kwenye Dinner Party ya Jumuiya Fulani, sasa Lengo la Jumuiya hiyo ni kupata Fedha za kutunisha Mfuko wa Jumuiya…sasa unakakaa mbele kabisa ili Muda wa Msosi usichelewe na kukuta kwenye Buffee yamebaki maharage!

👋soma zaidi kuhusu👉Kilichotokea baada ya kuzamia sherehe

📌 Angalia nilichomfanyia huyu dereva sasa

tulikua kwa basi tunaelekea arusha,ile namcheki dereva kumbe ni best yangu na basi ilikua kwenye spidi hatari, nikaenda kumziba macho nkamuuliza otea mi ni nani, kabla hajanijibu nikasikia kishindo kikubwa sana
NA SASA HIVI NIMEZINDUKA NIMEONA ABIRIA WOTE TUPO WODI NAMBA 3 HAPA KCMC MOSHI. 🤕🤕🤕🤕
SODA ZA WAGONJWA PLIIIZ!!! 🙏🙏🙏🙏🙏

👋soma zaidi kuhusu👉Angalia nilichomfanyia huyu dereva sasa

📌 Mhindi kwenye mtihani wa kiswahili anaambiwa amalizie methali:

Mhindi kwenye mtihani wa kiswahili anaambiwa amalizie methali:
(a)Nyani haoni…..valisa miwani!
(B)Debe tupu….weka dengu!
(c)Masikini akipata….iko acha iba!
(d)Penye kuku wengi…chinja bili,tatu!
(e)Asiyesikia la mkuuu….peleka yeye polisi!
(f)Penye wengi……iko kutano ya chadema!

👋soma zaidi kuhusu👉Mhindi kwenye mtihani wa kiswahili anaambiwa amalizie methali:

📌 USHAURI WANGU ANZA KUAJIRIWA KAMA MUWEKEZAJI TU ILI UJIAJIRI NA KUAJIRI WENGINE

Kwa lugha nyepesi ni kwamba ukiajiriwa maana yake umeshindwa kujitegemea kwa ujuzi wako (yaani hujui ufanyie nini) hivyo umeona uukabidhi ujuzi wako kwa wenye "akili na uwezo" wa kuupangia matumizi ya huo ujuzi wako.

👋soma zaidi kuhusu👉USHAURI WANGU ANZA KUAJIRIWA KAMA MUWEKEZAJI TU ILI UJIAJIRI NA KUAJIRI WENGINE

📌 Hichi ndicho unatakiwa uwe nacho kulingana na umri wako

20 - 25 =Iwe kama ni kielimu hujafikia malengo yako,sitisha mara moja tafuta kazi/biashara ya kufanya,pigana kufa na kupona ili kama vipi urudi shule kwa pesa yako.

👋soma zaidi kuhusu👉Hichi ndicho unatakiwa uwe nacho kulingana na umri wako

📌 Mchungaji na pedeshe

Mchungaji kamfuata pedeshe moja maarufu kwa
kumwaga pesa kwenye kumbi za muziki;
MCHUNGAJI: Kijana, tuko katika harakati za
kujenga kanisa, jitafutie nafasi katika ufalme wa
mbingu kwa kuchangia ujenzi huu. Na Mungu
atakubariki zaidi
PEDESHE: Samahani Mchungaji haitakuwa vizuri
mimi kuchangia kanisa, fedha zangu ni haramu,
huwa nazipata kwa utapeli na kuuza madawa ya
kulevya.
MCHUNGAJI: Yote ni heri, pesa yako tutatumia
kwa kujenga eneo la choo we toa tu!!!

👋soma zaidi kuhusu👉Mchungaji na pedeshe

📌 Angalia huyu mwalimu alichokifanya

*Mwalimu aliingia darasani akiwa amechoka kinoma
akawambia wanafunzi. 'leo tutajifunza kipindi cha
dini " wanafunzi wakiwa wanajiandaa ili kuendelea
na kipindi mwalimu akajiegesha kwenye kiti klichokua
karibuu yake baada ya dakika kadhaa mwalimu alipitiwa
na usingizi, ghafla alingia mkurugenzi na
kusimama pembeni mwa kile kiti alichokalia mwalimu
ghafla kmya kikatawala darasani kiasi cha kunfanya
mwalimu ashtuke usingizini aliamka huku akipiga
miayo alpotupa jicho pembeni alimuona mkurugenzi
kasimama pemben! akiwa anababaika alifungua
kinywa na kusema ' Hivi ndivyo walivyolala wanafunzi
wa YESU walipokua wakimsubli kule mlimani, je
kuna mwenye swal? mkurugeni pale alipokua
akapiga makofi na kumsifia mwalimu kwa kufundisha
kwa vitendo.

👋soma zaidi kuhusu👉Angalia huyu mwalimu alichokifanya

📌 Wazo la Leo

WAZO LA LEO!"Vaa nguo zote upendeze lakini SANDA ndiyo Fasheni ya mwisho!.Tembea kote lakini KABURINI ndiyo matembezi ya mwisho!.Panda Gari, Farasi, Meli, Treni, Ndege, Ngamia, Bajaji na Pikipiki lakini JENEZA ni Gari la mwisho!. Kusanya mali na mizigo mingi ya thamani lakini UDONGO ni Mzigo wako wa mwisho!.Jiite majina yote lakini marehemu ndio jina lako la mwisho. Tubu ndugu yangu wakati ndio huu.

👋soma zaidi kuhusu👉Wazo la Leo

📌 Wadada haya ndiyo yalikua mapenzi ya kweli

Ladies jaribu kuchukua hata dakika mbili kuwakumbuka na kuwaombea mema huko walipo wale watu mliokua mna date nao wakati mko secondary …anakupenda bila make up.. Bila mawigi.. Bila kusuka.. Umenyoa kichwa kama baba ako.. Unashinda na sketi jekundu lina marinda miezi 6 alafu oversize… Shape haieleweki haionekani.. Umekonda.. Unakula ugali na maharage ya wadudu ila yeye yuko bega kwa bega na wewe.. Yale ndio yaliitwa True Love sasa..

👋soma zaidi kuhusu👉Wadada haya ndiyo yalikua mapenzi ya kweli

📌 Huyu jamaa ni shida, Chezea wimbo wa Taifa!

*_Mke mmoja alimpa mme wake redio aende nayo chooni ili asiboreke kwa vile huwa anakaa muda mrefu. Basi alvyotoka akamuuliza,''ehe mme wangu ulienjoy?" Mme,"ah wajinga hawa! Wameniwekea wimbo wa taifa,nimejisaidia huku nimesimama_*

👋soma zaidi kuhusu👉Huyu jamaa ni shida, Chezea wimbo wa Taifa!

📌 Utani lakini umeelewa!!!

UTANI LAKINI UNAELEWA-
Mdada mmoja alitaka kujua kiasi gani
anapendwa na mume wake, hivyo akataka kujua
mumewe atafanya nini endapo ataamua
kuondoka na kumuacha!
Mwanamke huyo akaamua kuandika barua
inayosema "Samahani mume wangu, nimeamua
kuondoka na kwenda kuanza maisha mapya
mbali na wewe"
Barua hiyo akaiweka juu ya meza iliyokuwa
chumbani.
Baadaye jioni, muda wa Mumewe kurudi
mwanamke huyo akajificha chini ya uvungu wa
kitanda mule chumbani
Mume alipoingia chumbani akakuta ile barua
juu ya meza, akaisoma kisha, akaandika
maneno fulani kwenye ile ile barua, harafu
akaanza kuimbaimba kwa furaha huku akipiga
miluzi na akiwa anavua nguo.
Akapiga simu na akasikika akisema hivi "hello
mpenzi, nina raha sana leo.. yule mwanamke
nuksi amesalenda mwenyewe kaondoka na
kutuachia uwanja, jiandae nakuja"
Muda huo huo Mume akaondoka.
Mwanamke alipokuwa uvunguni akawa anatoka
lakini amenyong'onyea na amelowa mashavu
kwa machozi.
Akasogea pale ilipo barua na akataka kujua
mumewe aliandika kitu gani kwenye ile barua.
Akakuta maneno haya "nimeona mkono wako
uvunguni, tafadhali andaa chakula nina njaa
sana mumeo, ila nimetoka kidogo nafuata
maziwa nilisahau kupitia. Nakupenda mke
wangu""

👋soma zaidi kuhusu👉Utani lakini umeelewa!!!
happy-times-smiley-emoticon.gif

📓 Posti za sasa👇

A Je, watu wanaoishi na hali ya ualbino wanaweza kuzaa watoto bila matatizo?

Ulemavu wa watu wanaoishi na ualbino hauingiliani na uwezo
wa kuweza kuzaa. Tuelewe kwamba ulemavu huu uko tu kwenye
ngozi na siyo kwenye via / mfumo wa uzazi. Kwa maana hiyo
basi; Albino anaweza kuzaa watoto wenye afya nzuri. Pia
wanaweza kuzaa watoto wenye ngozi ya kawaida (blackii) kama
mzazi mwenzie hatakuwa amebeba vinasaba vya ualbino.

👋soma zaidi kuhusu👉Je, watu wanaoishi na hali ya ualbino wanaweza kuzaa watoto bila matatizo?

A Jinsi ya kuishi maisha marefu (Mambo ya kuzingatia ili uishi maisha marefu)

  1. Kuuandaa mwili kwa maisha marefu kwa kufanya mazoezi
  2. Kuwa makini kutambua na kutibu matatizo ya kiafya
  3. Kuepuka mazingira na kufanya kazi kwa namna au kazi zinazoweza kudhuru maisha yako. Mfano kuendesha gari bila kufuata utaratibu, kutokuvaa vifaa vya kujikinga wakati wa kazi
  4. Epuka vitu vyenye sumu vinavyoweza kudhuru afya yako na kukuletea matatizo ya kiafya kama dawa za mimea na mifugo, zitumie kama inavyotakiwa
  5. Usinywe pombe, usivute sigara wala kutumia dawa za kulevya
  6. Kula mlo kamili
  7. Usile vyakula vyenye chumvi na mafuta mengi
  8. Kunywa maji mengi ili kusafisha mwili
  9. Epuka msongo wa mawazo
👋soma zaidi kuhusu👉Jinsi ya kuishi maisha marefu (Mambo ya kuzingatia ili uishi maisha marefu)

A Angalia kilichotokea baada ya dogo kupewa ada na kuitumia kubeti

Dogo kampigia simu baba yake;
DOGO: Baba katika zile shilingi laki mbili ulizonipa
nikalipe ada nimetumia shilingi alfu 30 kubeti
BABA : Unasema nini we mpumbavu mshenzi
mkubwa? Nimekukanya mara ngapi kuhusu kubeti?
DOGO : Lakini baba
BABA : Lakini baba nini ngoja urudi utaona
ntakachofanya.
DOGO : Nilitaka kukwambia kuwa nimeshinda
shilingi milioni 3
BABA : Ndio hayo ninayosema wewe mpumbavu
sana kwanini hukutumia laki nzima kubeti? Si
ungepata pesa nyingi zaidi? Ngoja urudi niwataarifu
ndugu zako kuhusu uulivyo na akili za kuamua
haraka mwanangu mpenzi…

👋soma zaidi kuhusu👉Angalia kilichotokea baada ya dogo kupewa ada na kuitumia kubeti

A Chezea mbulula wewe...!!!

Jamaa aliamua kumtoa demu wake out kwaajili ya chakula cha usiku kufika hotelini wakakaa mezani mhudumu akaja,

👋soma zaidi kuhusu👉Chezea mbulula wewe...!!!

A Je, nifanye nini ili kujikinga na maambukizi ya virusi vya UKIMWI na UKIMWI?

Hakuna chanjo dhidi ya maambukizi ya Virusi vya UKIMWI na UKIMWI, Lakini kuna mienendo ya tabia ambayo i itaweza kukusaidia kujikinga na maambukizi ya UKIMWI na UKIMWI. Kutokufanya ngono kabisa ni njia mojawapo ya kujikinga na maambukizi ya UKIMWI na UKIMWI. Kuwa mwaminifu na kuwa na mpenzi i ambaye hajaambukizwa ni njia nyingine ya kujikinga. Lakini hii i ii inahitaji wote muwe katika afya nzuri ( bila maambukizi) wakati mnaanza uhusiano wa kujamii ana kwa mara ya kwanza.
Pia i inashauriwa hima kutafuta matibabu ya magonjwa ya ngono mara pale yatakapojitokeza. Vidonda vinavyosababishwa na magonjwa ya ngono vinasababisha mwingiliano wa maji maji ya ukeni, maji maji ya uumeni na damu wakati wa kujamii ana na kuwezesha Virusi vya UKIMWI kupita kwa urahisi.
Kufuata kanuni za ngono salama ni njia nyingine ya kujikinga ili usiambukizwe na Virusi vya UKIMWI na UKIMWI. Ngono salama kwa upande mwingine ni kitendo cha kukaribiana ambacho hakitahusisha uume kuingia ukeni au njia ya haja kubwa. Pia utumiaji wa kondomu kila wakati ngono i itahusisha kuingizwa kwa umme, ukeni au njia ya haja kubwa ni njia nyingine ya kujikinga

👋soma zaidi kuhusu👉Je, nifanye nini ili kujikinga na maambukizi ya virusi vya UKIMWI na UKIMWI?

A Mapishi – Kisamvu cha Karanga

Mapishi yetu leo ni kisamvu cha kuchanganya na karanga. Karibu.

👋soma zaidi kuhusu👉Mapishi – Kisamvu cha Karanga

A Kwa nini wanaume wengi hupenda kufanya mapenzi baada ya kulewa; na wasichana wengi hupatwa na vishawishi

Pombe ina tabia ya kufanya ubongo kushindwa kufikiri, na
kushindwa kujizuia na vishawishi vya kufanya mapenzi. Pombe
huwafanya watu kustarehe, kuwa wazembe na kushindwa kutoa
maamuzi ya busara kutokana na kutojali. Ndiyo maana kuna
uhusiano sana kati ya maambukizo ya VVU na ulevi wa kupindukia.

👋soma zaidi kuhusu👉Kwa nini wanaume wengi hupenda kufanya mapenzi baada ya kulewa; na wasichana wengi hupatwa na vishawishi

A Kulikuwa na semina ya wanawake kuhusu namna ya kuishi kwa upendo katika ndoa.

Kulikuwa na semina ya wanawake kuhusu namna ya kuishi kwa upendo katika ndoa.
Mwalimu aliwauliza ni wangapi wanawapenda waume zao? Wote wakanyoosha mikono kama ishara ya kuwa wanawapenda waume zao.
Mwalimu akauliza tena, “Ni lini mara ya mwisho umemwambia mumeo “Nakupenda Mpenzi”?

👋soma zaidi kuhusu👉Kulikuwa na semina ya wanawake kuhusu namna ya kuishi kwa upendo katika ndoa.

A Jinsi ya kulisha mbuzi wa maziwa

Jinsi Ya Kuwalisha Mbuzi Wa Maziwa
Ni muhimu kufahamu kuwa chakula unachomlisha mbuzi wako ndicho kitakachotengeneza maziwa hivyo basi ni muhimu:

👋soma zaidi kuhusu👉Jinsi ya kulisha mbuzi wa maziwa

A Ushauri wang katika maisha

Kuna baadhi ya LEVEL huwezi kufika…Kuna MAFANIKIO huwezi kuyafikia…Kuna HELA huwezi kuzipata…Kama umezungukwa na watu BASIC…
Kuanzia asubuhi mpaka jioni wanaongelea WATU TU….Fulani kamegwa na yule……halafu yule naniliu saivi anatembea na yule ex wa nanii……Asubuhi mpaka jioni DISCUSSING PEOPLE…Hawa ndio watu BASIC…Hata siku 1 hawatakupa Ushauri kuhusu HOW TO REACH SOMEWHERE…NEVER
Na ukionekana unaanza kufanya vitu EPIC watakugeuka kwamba UNARINGA..UNAJISIKIA..UMEWATENGA…UNAJIDAI UNA HELA…and lots of negatives thoughts..
Pengine ulipaswa kuwa mbaaalii kibiashara lakini HUWEZI coz umezungukwa n Mbaazi tupu…BASIC PEOPLE…Ukiwaambia umesikia Kiwanja kinauzwa Kigamboni wanakwambia Kigamboni watu wanatapeliwa kuna mradi wa Joji Bushi…Ukiwambia unataka kujiunga GNLD wanakwambia UNALIWA HELA…Unaamini unaacha!…Nataka kufanya Kitu flani WANAKUKATISHA TAMAA
Unahitaji kuzungukwa na watu wenye POSITIVE ENERGY ambao ukiwambia unataka kwenda Mbinguni kwa kupitia Mkuranga wanakuchangia Nauli…ukisema naacha kazi watu ohh utakula nini..utaishije…Mji Mgumu huu..Wenzio wanatafuta kazi we unaacha ur losing it…WHO SAID??…NEGATIVE PEOPLE WILL BRING U DOWN….Ukitaka Kupaa kaa karibu na ndege…We unataka kupaa unakuwa rafiki wa Nyangumi…UNAZAMISHWA SASA HIVI!!
Positive people wakiona umefanya jambo wanauliza HOW DO WE ACHIEVE THIS na sio FULANI ALIWAHIFANYA HII AKAFELI..
Ikikusaidia Chukua..
ISOLATE ALL NEGATIVE PEOPLE AROUND YOU kama unataka kufikia Malengo Makubwa

👋soma zaidi kuhusu👉Ushauri wang katika maisha
happy-elmo-smiley-emoticon.gif

Majarida na vitabu kutoka Ackyshine eBook Shop

MBINU-YA-KILIMO-BORA-CHA-MBOGA.jpg
Kwa punguzo kutoka Tsh 7000/= hadi Tsh 1500/= kwa leo tuu!.
Jipatie 📕Kitabu cha Mbinu za Kilimo Bora Cha Mboga🌿🍅 kwa Tsh 1500/= tuu.
jua%20zaidi%2C%20dont%20delete

vichekesho.jpg
Kwa punguzo kutoka Tsh 6500/= hadi Tsh 1500/= kwa leo tuu!.
Jipatie 📕Kitabu cha Vichekesho Vikuu Vikali 300+✔ kwa Tsh 1500/= tuu.
jua%20zaidi%2C%20dont%20delete

.

happy-elmo-smiley-emoticon.gif
pink-kitty-purring-hug-smiley-emoticon.gif