JINSIA NA MAHUSIANO KWA MSICHANA

By, Melkisedeck Shine.

familia-mapenzi-na-mahusiano.png

JINSIA NA MAHUSIANO KWA MSICHANA

Jinsia ni ile hali ya kuwa mtu wa kiume au wa kike. Ni swala la mahusiano kati ya wanaume na wanawake yanayoamuliwa na mila na desturi za jamii husika. Mahusiano haya ya kijinsia hutoa mgawanyo wa haki, wajibu na majukumu kwa jinsia hizi mbili. Kwa maana hiyo siyo maumbile ya kibaiolojia ya viungo vya uzazi yanayoamua jinsia ya mtu.
Watu huzaliwa wakiwa na jinsi ya kike au kiume na kutokana na malezi pamoja na mgawanyo wa majukumu ya kijamii, huwa wanaume au wanawake. Majukumu ya kijinsia hutofautiana kati ya nchi moja na nyingine, kati ya kabila moja na jingine. Katika mahusiano bora ya kijinsia ni lazima haki za kijinsia ziheshimiwe. Msichana anayo haki ya kutawala mwili wake mwenyewe na kuamua kuhusu mahusiano yake na wengine kwa namna ambayo inadumisha afya na ustawi wake kwa mjibu wa sheria na taratibu za jamii.

Wasichana kama watu wengine ni viumbe ambao wanahitaji kujumuika ili kukamilisha ubinadamu wao. Kila mtu anahitaji mahusiano kwa ajili ya afya na ustawi wake.Upo wakati ambapo wasichana wanahitaji mahusiano na wavulana, lakini ili mahusiano ya wasichana na wavulana yawe salama na yanayodumisha afya, ni lazima msichana awe na stadi za maisha zinazo muwezesha kufikia azima hiyo. Stadi za maisha ni uhodari au ufundi wa kitabia unaotakiwa ili kukabiliana na matakwa ya maisha ya kila siku kwa njia iliyo salama. Ni uwezo wa kutumia maarifa, vitendo, ujuzi, mtazamo, itikadi na taarifa zinazomwezesha mtu kukabiliana na mazingira mbalimbali ili kupata mafanikio maishani. Kuna aina nyingi za stadi za maisha, baadhi ya stadi zenye manufaa kwa msichana ni pamoja na:-
Stadi za kazi: mfano ushonaji, upishi, ufugaji wa kuku, biashara nk. Stadi za kazi humsaidia msichana kumudu maisha yake sasa na baadaye bila kuwa tegemezi kwa watu wengine kama kupe.
Stadi za afya: mfano wa stadi za afya ni kama vile kuchemsha maji ya kunywa, usafi wa mazingira, usafi wa mwili, matumizi salama ya choo nk. Stadi za afya ni za msingi sana kwa afya ya msichana maana afya ya msichana na jamii yake hutegemea sana stadi hii.
Stadi za ukakamavu: mfano kufanya mazoezi. Ukakamavu ni sehemu ya muhimu ya afya na urembo wa msichana.
Stadi za mawasiliano: mawasiliano ni mchakato wa kutuma na kupokea habari kupitia njia za mawasiliano. Afya ya mwili na akili hutegemea sana jinsi tunavyowasiliana. Stadi hii inahusiana na jinsi msichana anavyoweza kufikisha hisia zake kwa wengine kwa usalama na mafanikio. Inahusisha kuwa na usikivu, uelewa wa ujumbe na namna ya kutumia ujumbe kwa njia inayodumisha afya ya msichana na watu anaokutana nao katika maisha ya kila siku.
Stadi za kuhimili mihemko: sisi ni viumbe tunao kutana na mambo mengi yanayogusa hisia zetu. Mihemko kama vile hasira, aibu, matamanio au woga inahitaji stadi za kuihimili vema na kuidhibiti, vinginevyo mihemko hufanya mtu awe na tabia zinazo dhuru afya yake na afya ya jamii.
Stadi za majadiliano: Msichana anahitaji stadi hii ili kudumisha mahusiano bora na endelevu. Stadi hii inasaidia kudumisha umoja katika kutofautiana. Majadiliano huwezesha kupatikana kwa muafaka bila kuathiri msimamo wa mambo ambayo mtu anayathamini maishani.
Stadi za kufanya maamuzi: stadi hii huwasaidia wasichana kufanya maamuzi mazuri na kutatua matatizo kwa njia bora inayozingatia usalama, ustawi na mafanikio ya msichana mwenyewe na watu wengine ikiwa ni pamoja na kuzingatia matakwa ya sheria na maadili.
Stadi za kuhimili misongo: maisha ya msichana yanakabiliwa na misongo kila kona. Usalama wa msichana na afya ya mwili na akili yake, hutegemea sana jinsi msichana anavyokabiliana na misongo hiyo. Misongo ya masomo, matokeo mabaya ya mitihani, matatizo ya kifamilia, kufiwa na wazazi, umaskini katika familia, kuvunjika kwa urafiki na mambo mengine mengi huleta msongo wa kihisia kwa wasichana wengi.
Wasichana pia hupata msongo kutokana na sura zao au maumbile ya miili yao wanapohisi kuwa hayana mvuto. Yapo mambo ambayo huwezi kuyazuia, mfano mvua ikiamua kunyesha, iache inyeshe hata kama huitaki, ukijitahidi kuizuia unapoteza muda wako. Halikadharika msichana ashughulike na mambo yale anayoyaweza. Kushughulikia mambo yanayokusonga ilihali huna uwezo nayo ni kuongeza msongo unaodhuru afya bila sababu za lazima.
Stadi za kuishi na watu vizuri: kuheshimu na kuelewa mambo ya wengine ni jambo linalodumisha afya ya msichana.
Stadi za kujiamini na kufikiri sawasawa: msichana mwenye stadi hii ana uwezo wa kusimamia kile anacho amini kuwa ni sahihi. Anaongea kwa upole na kwa uhakika. Anapoongea na watu huwatazama usoni katika macho yao, hainami na kuangalia chini wala kutafuna kucha za vidole mdomoni, anaidhibiti aibu yake na kuepuka mabishano na wale wasiokubali maoni yake,a natambua kuwa anaweza.
Stadi ya kuchambua mambo: msichana mwenye stadi hii si mwepesi wa kukubali kila jambo analosoma au kusikia. Anafanya jitihada za kujua chanzo na sababu ya taarifa anazopokea. Stadi hii humsaidia msichana kutofautisha ukweli na ulaghai. Ulaghai ni tatizo la ulimwenguni pote na wasichana wengi ni walengwa wa ulaghai.Wasichana wengi wanaopata mimba katika umri mdogo na afya zao kuathirika vibaya, ni wahanga wa ulaghai.
Msichana mwenye stadi hii hufanya jitihada kuelewa mitandao na magazeti yanayozingatia maadili ya jamii na lengo la kile anachokisoma kama vile kuelimisha, kuburudisha, kufanya biashara, kupotosha ukweli au udaku. Stadi hii humsaidia msichana kuiona mitego na kujua namna ya kuikwepa. Stadi hii pia hukuza kipaji na ubunifu wa msichana.
Stadi za kuwa na mtandao mzuri wa kijamii: Stadi hii husaidia msichana kuwa na marafiki wazuri. Hupata nafasi na fursa ya kupata msaada na kutegemezwa na watu wa familia. Wakati wa matatizo hupata upendo na kutiwa shime ili afikie malengo na kutiwa moyo pale anapokata tamaa. Mtandao mzuri hujengwa na watu wanaojali mafanikio yako, watu wakweli, wenye kujiheshimu na kuheshimu wengine, wanaosikiliza mawazo ya wengine na wasioshinikiza matakwa yao binafsi kufuatwa.

Changamoto za mahusiano ya kijinsia

Changamoto kubwa katika mahusiano ya kijinsia kati ya msichana na mvulana au mwanaume ni ile nguvu ya asili ya uvutano wa kingono. Msichana mwenye mahusiano na mtu wa jinsia tofauti kama hana stadi za maisha, anakuwa sawa na mtu anayecheza na bunduki iliyojaa risasi. Msichana wa aina hii anakuwa sawa na mtu anayetembea juu ya kamba nyembamba katikati ya mto wenye maji mengi na kina kirefu uliojaa mamba wenye njaa kali.
Kuna hatari nyingi za kiafya zinazotokana na mahusiano ya kijinsia yasiyofaa. Kutokana na mahusiano yasiyofaa, wasichana wengi wamekabiliwa na changamoto nyingi kama vile mimba za utotoni, maambukizo ya Virusi vya UKIMWI, magonjwa ya ngono, ugumba na kutopata watoto hapo baadaye, utoaji wa mimba usiokuwa salama, saratani (kansa) ya mlango wa mji wa mimba, msongo wa mawazo, umaskini, kuachishwa masomo, kutofikia ndoto zao za maisha, kukataliwa na kutengwa na wazazi, pamoja na kukosa heshima katika jamii.
Msichana anayejali hali ya afya yake hana budi kukataa kwa nguvu zake zote vishawishi kwa vitendo na maneno yenye nguvu lakini yanayotamkwa kwa heshima na busara. Maneno ya ukali na matusi yakitamkwa kwa mvulana au mwanaume yanaumiza moyo na kusababisha ugonjwa wa kihisia na wakati mwingine yanaweza kusababisha ugomvi. Msichana kabla hajatamka neno lolote ni vizuri alipime ili lisitokeze madhara kwake na kwa wengine.
Msichana kwa namna yoyote ile, asiruhusu maneno kutoroka mdomoni mwake. Ni vizuri kuelewa kuwa mafanikio yetu yanahusiana kwa karibu sana na maneno yetu. Unaweza kufanikiwa au kushindwa kutokana na maneno yako. Wasichana wengi wenye mazoea ya kutumia lugha chafu, matusi na maneno ya jeuri hupoteza nafasi za kupata wachumba na hatimaye kuwa katika wakati mgumu ambao hatimae huwaweka katika hatari ya kupata athari za kisaikolojia hapo baadaye.

Kukabiliana na udhalilishaji wa kijinsia

Udhalilishaji na unyanyasaji wa kijinsia kwa msichana ni dalili kuwa hatari kubwa inamkabili msichana. Msichana anaweza kudhalilishwa kijinsia kwa njia nyingi ikiwa ni pamoja na kulazimishwa afanye tendo la ngono na mtu asiyefahamiana naye, mbakaji, mtu anayehusiana naye au mpenzi wake. Msichana pia anaweza kushikwa shikwa sehemu nyeti za mwili wake kama vile matiti, makalio au sehemu za siri au kuambiwa maneno na kufanyiwa mikonyezo inayolenga au kuashiria vitendo vya ngono.
Vitendo vya unyanyasaji na udhalilishaji wa kijinsia kwa wasichana ni ukatili na uvunjaji wa haki za msingi za binadamu. Ili kukabiliana na hali hii msichana lazima aepuke mahusiano hatarishi na wanaume. Aelewe kuwa hakuna mtu mwenye haki ya kumdhalilisha kinyume na matakwa yake.
Ikitokea kwa bahati mbaya msichana amebakwa awe mwepesi kutoa taarifa kwa wazazi, walimu au kituo cha polisi, Msichana asione aibu, hofu wala woga wa kutoa taarifa za udhalilishaji aliofanyiwa kwani yeye hakutenda kosa ila ametendewa kosa.Msichana asioge wala kujisafisha ukeni pale anapobakwa kabla hajatoa taarifa polisi na kufanyiwa uchunguzi na matibabu ya kitaalamu hospitalini.
Kufanya hivyo hupoteza ushahidi wakati anapoenda kupata matibabu na uchunguzi wa kitabibu ambao ni muhimu kwa ajili ya ushahidi utakao mtia hatiani mbakaji. Ni busara kuonana na daktari mapema kabla ya saa 72 kupita ili kupatiwa huduma za matibabu ya dharura yanayozuia maambukizi ya virusi vya UKIMWI, kuzuia maambukizi ya magonjwa ya ngono na mimba isiyo takiwa.
Ubakaji, unyanyasaji wa kijinsia na udhalilishaji unaweza kusababisha athari afya ya mwili na athari za kisaikolojia ambazo baadaye kama hazikutibiwa hutokeza ugonjwa wa akili (Rape Trauma Syndrome). Hivyo basi ni vizuri kuonana na mshauri nasaha ili kupata ushauri wa kitaalamu unaosaidia kukabiliana na tatizo hili kwa mtazamo chanya. Lakini pia pale inapowezekana kulingana na imani ya kidini ya msichana, ni vizuri kupata ushauri wa kiroho.

Tohara ya wasichana

Wasichana wanaojitambua wanaelewa hatari za ukeketaji kwa afya ya mwili, roho na akili zao. Ukeketaji ni kitendo cha makusudi cha kukata na kuondoa baadhi ya sehemu za nje za uke wa msichana au mwanamke. Wakati mwingine ukeketaji unahusisha kutoboa na kuziba kwa kushona tundu la njia ya uzazi ili msichana asiweze kuingiliwa na mwanaume yeyote kwa njia ya kujamiiana kabla ya ndoa.
Ukeketaji mara nyingi hufanyika kwa watoto wa kike kati ya umri wa chini ya mwaka mmoja hadi miaka 15. Wasichana wengi hupatwa na madhira haya kutokana na sababu za kimila, kidini na kijamii. Jamii za watu wanaodumisha desturi hii huwa na imani potofu iliyopitwa na wakati na wana itikadi kuwa ukeketaji husaidia kutunza bikira ya msichana na kumfanya awe mwaminifu kabla na baada ya kuolewa. Wanaamini kuwa ukeketaji hupunguza hamu ya tendo la ndoa kwa mwanamke na kwa sababu hiyo wanadhani kuwa ni rahisi kwa mwanamke kutosheka na ngono ndani ya ndoa.
Ukeketaji ni udhalilishaji wa kijinsia na pia ni ukiukaji wa haki za binadamu. Ni kitendo cha unyanyasaji na ukatili. Wakeketaji mara nyingi hukata na kuondoa kabisa kinembe au sehemu ya kinembe au ngozi inayofunika kinembe. Wakati mwingine ukeketaji huusisha kukata na kuondoa midomo midogo ya ndani ya uke na kusababisha maumivu makali kwa msichana.

Msichana aliyekeketwa hukabiliwa na hatari nyingi za kiafya ikiwa ni pamoja na :-

โ€ข Kuumizwa kwa misuli ya uke na kusababisha ishindwe kufanya kazi zake kama kawaida kulingana na maumbile ya asili.
โ€ข Kumsababishia msichana maumivu makali yanayotokana na kukatwa mwili bila dawa ya kuzuia maumivu (ganzi).
โ€ข Kutokwa kwa damu nyingi ambako mara nyingi husababisha hali ya kuzimia na kupoteza maisha wakati mwingine kutokana na upungufu mkubwa wa damu.
โ€ข Kupata uambukizo wa magonjwa hatari kama pepopunda (Tetanus), Virusi vya UKIMWI au kuoza kwa jeraha la ukeketaji (sepsis).
โ€ข Kuvimba na kuziba kwa njia ya mkojo na kusababisha kushindwa kupitisha mkojo.
โ€ข Kupata magonjwa katika njia ya mkojo yatokanayo na uambukizo.
โ€ข Makovu ya njia ya uzazi yanayosababisha mwanamke kushindwa kujifungua kwa urahisi kupitia njia ya kawaida. Hii pia huchangia hatari ya vifo vya mama na watoto wakati wa kujifungua.
โ€ข Kuharibika kwa afya ya ujinsia ya msichana pindi atakapo olewa. Mara nyingi ukeketaji husababisha hali ya kutofurahia tendo la unyumba na maumivu ya kihisia.
โ€ข Msichana imempasa kutambua kuwa mwili wake ni wake na hakuna mtu aliye na haki ya kuchezea mwili huo bila ridhaa yake. Ridhaa hiyo pia lazima ilinde heshima na utu wa msichana, idumishe afya ya mwili, roho na akili.

PN.gif Faida na namna ya kutumia mafuta ya Zaituni Olive Oil kwenye nyweleโœ”
1. Yanasaidia kufanya mzunguko wa damu kufanya kazi vizuri kwenye ngozi ya kichwa na kupenyeza hadi kwenye shina ya nywele kisha kuifanya nywele inayoota kuwa imara. soma zaidi
PN.gif Namna nzuri ya kuhudumia nywele zako za asili kirahisiโœ”
Kwa wale ambao tuna nywele asilia (natural hair), tayari tunafahamu changamoto kadhaa tunazokumbana nazo. Kwa wale mnaofikiria kuanza kuwa na nywele asilia, karibuni sana tuendelee kujuzana namna ya kutunza nywele zetu kama tulivyopewa na Mungu.. soma zaidi
PN.gif Matumizi ya Asali kwenye Urembo wa ngozi na Nyweleโœ”
Asali ina asili ya kuvuta unyevu kutoka kwenye hewa na kuipa ngozi uwezo wa kuhifadhi unyevu hivyo ni faida kwa mtu mwenye ngozi kavu.. soma zaidi
PN.gif Madhara ya kuchora tattoo mwiliniโœ”
Tattoo ni nini?
Hii ni uwekaji wa wino kwenye ngozi ya ndani kitaalamu kama dermis kubadilisha rangi kabisa maisha yako yote au kwa muda tu, inateemea na uwekaji..
Kwa dunia ya sasa kujichora tatoo ni kama fasheni fulani kwenye jamii, ukienda kuchora tattoo kuna uwezekano mkubwa sana isitoke maisha yako yote hivyo kwa usalama wako ni vizuri ukamuona mtaalamu wa tattoo ambaye ni maarufu na ana sifa kubwa katika shughuli hizo, anaweza kua ana gharama kubwa lakini binafsi itakusaidia.kwa sasa nchi ya marekani inaongoza kwa kua na watu wengi wenye tattoo duniani.. soma zaidi
PN.gif Namna nzuri ya kutunza Hips na Makalioโœ”
KUNA kitu ambacho wengi wetu huwa hawakifikirii nacho ni makalio. Makalio yetu ndiyo yanatoa shepu fulani kwa mwanamke katika vivazi na ukiyaachia ovyo yanaweza kukuletea mushkeli na kama ukiyatengeneza kama yale makalio yanayosifiwa sana na watu wa Televisheni ya Jeniffer Lopez hayawezi kufua dafu.. soma zaidi
PN.gif Mambo ya msingi kwa mwanamke kuyajua unapojirembaโœ”
Kope nazo humpendezesha mwanamke kuna aina ya rangi za kupaka kwenye kope, lakini zinatofautiana. Ni vyema ukawasiliana na wataalamu wa mambo ya urembo kwa ushauri na siyo kukurupuka. Siyo umemuona fulani kapendeza na aina fulani ya rangi ya kwenye kope halafu na wewe ukakimbilia kupaka, utachekesha.. soma zaidi
PN.gif Jinsi ya kusafisha na Kutunza Kucha zakoโœ”
Inashauriwa kwamba kabla ya kuchukuwa uamuzi wa kwenda kununua vifaa husika ambavyo utavitumia unapaswa kufahamu aina ya kucha ili uweze kununua vifaa vinavyoendana na kucha zako kwa lengo la kuzilinda badala ya kuvamia na kuziharibu.. soma zaidi
PN.gif Mambo ya kuzingatia kama una ngozi yenye Mafutaโœ”
Ngozi yenye mafuta kwa kawaida huwa inang'ara, nene na yenye rangi iliyotitia. Mara nyingi ngozi yenye mafuta mengi sana huwa na chunusi nyingi na vipelepele na mara nyingine huwa na chunusi zenye vichwa vyeusi. Katika aina hizi za ngozi mafuta hutokana na tezi za sebaceous na kuzalisha mafuta zaidi ya kiwango kinachotakiwa. Mafuta hayo husambaa katika ngozi na kuifanya iwe na mafuta mafuta.. soma zaidi
PN.gif Jinsi ya kutunza kucha kujiepusha na maradhi shambulizi ya Kuchaโœ”
Mikono, viganja na vidole ni kati ya sehemu muhimu katika mwili wa msichana. Mikono hutumika kufanya shughuli nyingi za nyumbani, shuleni na sehemu mbalimbali katika maisha kuanzia kutandika kitanda, kupika, kufanya usafi, kuandika, kujiremba pamoja na majukumu mengine mengi.. soma zaidi
PN.gif Mambo ya Msingi kujua kuhusu uvaaji wa Taiโœ”
Kuna mambo mengi ya kufanya ili tuwe watu wa kuvutia kila wakati.Mpangilio wa mavazi hufanya mtu kuonekana maridadi.. soma zaidi
PN.gif Umuhimu wa kuvaa soksiโœ”
Miguu ni sehemu mojawapo inayotoa jasho sana hivvo ni vema kuiweka mikavu kuzuia ukuaji wa bacteria au fungus.Wakaka tunajua umuhimu wa soksi au tunavaa bila kujua na wengine hatuvai? Hii ni kwa wadada pia wanaovaa viatu kama raba au hata nyumbani. Ni vema sana kufahamu kwanini tunavaa soksi na mda mwingine soksi gani tuvae.. soma zaidi
PN.gif Jinsi ya Kutumia Bmia kuondoa chunusi Usoniโœ”
Wiki hii kwenye urembo tutaongelea mboga aina ya bamia jinsi inavyotibu chunusi na kuziondoa moja kwa moja. Mbali na chunusi, pia husababisha ngozi kuteleza na kuwa nyororo.. soma zaidi
PN.gif Jinsi ya kuondoa weusi kwenye magoti na viwiko vya mikonoโœ”
Ngozi nyeusi katika magoti na nyuma ya mikono hutokana na mkusanyiko wa cells zilizokufa, na hata unavyoweka pressure kwenye magoti na vipepsi vya mikono yako. Kama ukiwa unaweka mikono kwenye meza ukiwa kazini, ule msuguano unafanya ngozi iwe nyeusi.. soma zaidi
PN.gif Matumizi ya Papai Katika Uremboโœ”
Tunda la kitropiki la papai lina vitamini C na E likiwa na siri kubwa ya urembo na hutumika kutengeneza facial za aina mbalimbali.
Papai limekuwa likitumiwa kama njoia boya ya kutunza uso wako na kumfanya mtu kuwa na ngozi ya asili.. soma zaidi
PN.gif Utengenezaji wa Makalio ni Hatari na Hutakiwi kufanyaโœ”
Mwanamke wa miaka mitatu amefariki baada ya kuripotiwa kuelekea Uturuki kwa aina ya upasuaji kwa jina Brazilian Butt Lift [uongezaji wa makalio}.. soma zaidi
PN.gif Tiba mbadala ya chunusi na vipele usoniโœ”
Kuna idadi kubwa ya watu wanao kabiliwa na tatizo la vipele vya usoni ( Chunusi ). Kuwa na chunusi ni jambo lenye karaha sana, kwani linakufanya upoteze mvuto wako wa asili na hivyo kukukosesha raha.. soma zaidi
PN.gif Mambo 10 unayofanya kimakosa wakati wa kujipodoaโœ”
Kama kote duniani, wanawake wengi Tanzania wanatumia vipodozi kama nyongeza ya urembo wao ya kiasili. Ila, kuna makosa maalum zinazofanyiwa kwenye kutumia vipodozi Tanzania. Kuwasaidia dada zetu, Yafuatayo ni makosa 10 ya kuweka vipodozi na jinsi ya kuzirekebisha.. soma zaidi
PN.gif Madhara ya Kujichubuaโœ”
Katika baadhi ya sehemu duniani watu wanaamini kuwa ngozi angavu huashiria uzuri, utajiri na uwezo(kifedha) alionao mtu.Katika baadhi ya sehemu watu wenye ngozi nyeusi huchukuliwa kuwa wapo chini ya kiwango, hii hupelekea watu hawa kutumia vingยดarisha ngozi kama krimu, vidonge au nyenzo zingine kubadilisha ngozi zao.. soma zaidi
PN.gif Namna ya uvaaji wa mavazi mbalimbali kwa wanaumeโœ”
Wanaume wanajali mavazi yao pia, sio wanawake tu. Ila, mwanaume anabidi aelewe kwamba badala ya kufuata mitindo, kupendeza kwenye tukio lolote kuna nguo ambayo utaihitaji. Nguo hizi ni kama:. soma zaidi
PN.gif Jinsi ya kufanya ili uwe na umbo dogo la kuvutiaโœ”
Unaweza kujiuliza, hivi inawezekanaje kuwa na umbo dogo la aina hii? Ukweli ni kwamba inawezekana, lakini inahitaji kazi ya ziada kufikia kwenye lengo hilo.. soma zaidi
PN.gif Madhara ya kuvaa miwani ya Urembo maarufu kama miwani ya Juaโœ”
Miwani za urembo maarufu kama miwani za jua zimetajwa kuwa na madhara kwa watumiaji wake kutokana na watu kutofahamu saizi za namba ambazo wanapaswa kuzivaa kabla ya kununua.. soma zaidi
PN.gif Mambo ya Kuzingatia Kama una ngozi Kavu na Kuepuka kuwa na ngozi kavuโœ”
Ngozi kavu inaweza kukufanya ukose raha kutokana na kuwasha mara kwa mara, lakini pia kupauka hii inaweza kusababisha mikunjo ya ngozi na hata kupatwa na vidonda katika ngozi. Ngozi kavu husababishwa na baridi lakini pia unaweza ukawa umezaliwa nayo tu upo hivyo. kama una ngozi ya aina hii basi haya ni mambo matatu ya kuyaepuka kufanya.. soma zaidi


[KichekeshoV.gif] ๐Ÿ‘‰Lugha za namba ni noma

[Kitendawili…!] ๐Ÿ‘‰Vinatazamana kwa hasira bila kupigana

[Fumbo Fumbo] ๐Ÿ‘‰Tano inawezaje kuwa ndani ya nne?

[Video Nzuri] ๐Ÿ‘‰Mtanange wa majogoo, nani mbabe hapa

[Chemsha Bongo] ๐Ÿ‘‰Je, hii familia ina watoto wangapi?

Endelea kusoma makala hizi zifuatazo;

a.gif KUJITAMBUA KWA MSICHANA UKUAJI NA YOTE YANAYOAMBATANA

ni ile hali ya mtu kuelewa kwamba yeye yupo kama yeye tofauti na mtu mwingine. Ni kuelewa kuwa wewe ni wa pekee, kutambua mambo yanayofanya wewe uwe wewe. Ni kutambua uwezo na udhaifu wako. Kutambua yale unayoyapenda na yale usiyoyapenda. Kuelewa mwitikio wako kwa kila kichocheo ndani na nje ya mwili wako. Kuelewa jinsi hisia na mihemuko inavyoathiri kwa wema au kwa ubaya, utendaji wa akili na maamuzi yako..
Kujitambua kunamfanya mtu aelewe ametoka wapi, kwa nini yuko hapa duniani na kwa kusudi gani yuko hapo alipo. Kujitambua hutoa fursa ya mtu kutambua nguvu zake za ndani na vipaji alivyonavyo, husaidia mtu kujipenda, kujithamini na kujikubali jinsi alivyo na kumuwezesha kufanya mambo kadhaa ili kuboresha hali ya maisha kwa kufanya uchaguzi sahihi. Kujitambua ndiyo kazi inayostahiki kupewa kipaumbele cha kwanza katika utunzaji wa afya, uzuri na urembo wa msichana… soma zaidi

a.gif Mambo yote ya muhimu kujua kuhusu MAOMBI na KUOMBA

Somo: Zaburi 107
Kuweza kumwomba Mungu wa mbinguni ni fursa tuliyonayo ya kipekee sana. Ni fursa ambayo yeye Mungu ameitoa kwa kila mtu aliye mnyenyekevu, na ambaye anatambua kuwa yeye Mungu ndiye aliyekifanya kila kitu kilichopo duniani. Kuomba/kusali kunaweza kukaonekana kuwa ni kitu kigumu. Sababu ni kwamba, kuna mtengano ulio mkubwa sana kati ya Muumba aliye mbinguni na vitu alivyoviumba vilivyoko katika dunia… soma zaidi

a.gif IBILISI NA DHAMBI

Somo: Waebrania 2: 9 - 18
Ni kweli Biblia inamwongelea Ibilisi. Ibilisi ni nini au ni nani? Neno la Kiyunani ni โ€˜diabolosโ€™. Hebu tuone kama Biblia inaweza kutupa jibu yenyewe… soma zaidi

[Msemo wa Leo] ๐Ÿ‘‰Kuzima hasira

[Jarida la Bure] ๐Ÿ‘‰Jinsi ya kupika Donati

[Hadithi Nzuri] ๐Ÿ‘‰Kisa cha baba mzee na mwanae

[SMS kwa Umpendaye] ๐Ÿ‘‰SMS nzuri ya kimahaba kueleza kuhusu penzi

a.gif Madhara ya Uvaaji wa Wigi au nywele Bandia

Katika miongo kadhaa iliyopita, uvaaji wa wigi umekuwa fasheni katika sekta ya urembo na hutumika hususani na wanawake. Ingawa uvaaji wa wigi huwafanya wanawake hao kuonekana mithili ya mtu aliyevaa kofia ngumu (helmet), lakini yaonekana ni mapendeleo ya wengi… soma zaidi

a.gif Utajuaje kama una upungufu wa maji mwilini? Dalili ni hizi

Upungufu wa maji ni pale mwili unapopoteza kiasi kingi cha maji kwa njia mbalimbali, ikiwemo jasho na mkojo, mwili hupungukiwa maji na hivyo mtu huyo huambiwa ana upungufu wa maji. Tunaelezwa kuwa karibu theluthi mbili ya miili yetu imejaa maji… soma zaidi

a.gif UREMBO NA MAVAZI YA MSICHANA

Ingawa ni vigumu kueleza kinagaubaga maana halisi ya neno urembo, naweza kusema kuwa urembo ni utumiaji wa mapambo, manukato, marashi, uturi, mavazi na rangi ili kuremba na kuongeza nakshi na umaridadi katika mwonekano, sifa na viwango vya ubora wa msichana au mwanamke kwa lengo la kuvutia au kufurahisha hisia (za kuona, kunusa au kugusa) za mtu mwingine atakayekutana naye… soma zaidi

a.gif Je, pombe ni moja ya sababu za kuenea kwa Virusi vya UKIMWI na VVU au magonjwa mengine yatokanayo na kujamiiana?

Matumizi mabaya ya pombe ndiyo yanayosababisha kuenea kwa
VVU au magonjwa mengine yatokanayo na kujamiiana. Tabia
ya ulevi ya kupindukia huwaweka watu katika hatari kubwa ya
kupata na kueneza magonjwa haya.
Pombe husababisha watu kusahau hatari ya kuwa na wapenzi
wengi na pia kufanya mapenzi na watu ambao hawafahamu hali
za afya zao. Husahau kujilinda wao wenyewe na wapenzi wao, kwa
kutumia kondomu na kusahau majukumu yao ya familia… soma zaidi

a.gif Jinsi ya kutibu chunusi kwa kutumia papai

Dawa nyingine madhubuti ya chunusi ni papai. Tunda hili ni moja ya matunda yanayotumika kwa ajili ya urembo hasa kwa wanawake… soma zaidi

uchumi-biashara-na-ujasiriamali.png

.

familia-mapenzi-na-mahusiano.png
UJUMBE-WA-POLE-MPENZI-7798766.JPG
uchumi-biashara-na-ujasiriamali.png

Website na, Melkisedeck Leon Shine | Tembelea website nyingine Hapa>>.