MASOMO YA MISA JUMAPILI, DESEMBA 9, 2018

DOMINIKA YA 2 YA MAJILIO MWAKA C

MWANZO:

Isa. 30:19, 30
Enyi watu wa Sayuni, Tazameni Bwana atakuja kuwaokoa mataifa; naye Bwana atawasikilizisha sauti yake ya utukufu katika furaha ya mioyo yenu.

SOMO 1

Bar. 5:1-9

Ee Yerusalemu, vua nguo za matanga na huzuni, Uvae uzuri wa utukufu utokao kwa Mungu milele. Jifungie nguo ya haki itokayo kwa Mungu, Jipige kilemba kichwani cha utukufu wake Aliye wa Milele. Maana Mungu ataidhihirisha nuru yako duniani mwote, Na jina lako litaitwa na Mungu daima, Amani ya haki, na Utukufu wa utauwa. Ondoka, Ee Yerusalemu, usimame juu; Tazama upande wa mashariki, uangalie: Toka macheo ya jua hata maawio yake wanao wanakusanyika kwa neno lake Yeye Aliye Mtakatifu, Wakifurahi kwa kuwa Mungu amewakumbuka. Waliondoka kwako kwa miguu, wakikokotwa na adui zao, Lakini Mungu anawarejeza kwako wameinuliwa juu kwa heshima kama katika kiti cha enzi. Maana kwa maagizo ya Mungu kila kilima kirefu kitashushwa, na milima ya milele. Na mabonde yote yatajazwa, hata nchi iwe sawa, Ili Israeli aende salama katika utukufu wa Mungu. Nayo misitu, na miti yote itoayo harufu nzuri, Imemtia Israeli kivuli kwa amri ya Mungu; Kwa kuwa Mungu atamwongoza Israeli kwa furaha katika mwangaza wa utukufu wake, kwa ile rehema na haki itokayo kwake.

Neno la Bwana… Tumshukuru Mungu

WIMBO WA KATIKATI

Zab. 126:1-6 (K)

(K) Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi.

Bwana alipowarejeza mateka wa Sayuni,
Tulikuwa kama waotao ndoto.
Ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko,
Na ulimi wetu kelele za furaha. (K)

Ndipo waliposema katika mataifa,
Bwana amewatendea mambo makuu,
Bwana alitutendea mambo makuu,
Tulikuwa tukifurahi. (K)

Ee Bwana, uwarejeze watu wetu waliofungwa,
Kama vijito vya Kusini,
Wapandao kwa machozi,
Watavuna kwa kelele za furaha. (K)

Ingawa mtu anakwenda zake akilia,
Azichukuapo mbegu za kupanda,
Hakika atarudi kwa kelele za furaha,
Aichukuapo miganda yake. (K)

SOMO 2

Flp. 1:3-6,8-11

Ndugu zangu: Namshukuru Mungu wangu kila wakati niwakumbukapo, siku zote kila niwaombeapo ninyi nyote nikisema sala zangu kwa furaha kwa sababu ya ushirika wenu katika kuieneza Injili tangu siku ile ya kwanza hata leo hivi. Nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema miongoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu.
Maana Mungu ni shahidi wangu, jinsi ninavyowaonea shauku ninyi nyote katika moyo wake Kristo Yesu. Na hii ndiyo dua yangu, kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana, katika hekima na ufahamu wote; mpate kuyakubali yaliyo mema; ili mpate kuyakubali yaliyo mema; ili mpate kuwa na mioyo safi, bila kosa, mpaka siku ya Kristo; hali mmejazwa matunda ya haki, kwa njia ya Yesu Kristo, kwa utukufu na sifa ya Mungu.

Neno la Bwana… Tumshukuru Mungu

SHANGILIO

Lk. 3:4-6

Aleluya, aleluya,
Itengenezeni njia ya Bwana, Yanyosheni mapito yake.
Aleluya.

INJILI

Lk. 3:1-6

Mwaka wa kumi na tano wa kutawala kwake Kaisari Tiberio, Pontio Pilato alipokuwa liwali wa Uyahudi, na Herode mfalme wa Galilaya, na Filipo, ndugu yake mfalme wa Iturea na nchi ya Trakoniti, na Lisania mfalme wa Abilene, wakati wa ukuhani mkuu wa Anasi na Kayafa, neno la Mungu lilimfikia Yohane, mwana wa Zakaria, jangwani. Akafika nchi yote iliyo karibu na Yordani, akihubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi, kama ilivyoandikwa katika chuo cha maneno ya nabii Isaya:
Sauti ya mtu aliaye nyikani, Itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kila bonde litajazwa, Na kila mlima na kilima kitashushwa; Palipopotoka patakuwa pamenyoka, Na palipoparuza patalainishwa; Na wote wenye mwili watauona wokovu wa Mungu.

Neno la Bwana… Sifa kwako Ee Kristu.

rafiki.gif

πŸ™‰πŸ™‰πŸ™‰Usisahau kushare makala hii kuhusu Masomo Ya Ibada Ya Misa Kanisani Leo Jumapili.πŸ‘ Share facebook, twitter n.k bila kusahau WhatsApp!πŸ’―βœ”


IMG_20180108_171846.jpg

Ujumbe wangu kwako kwa sasa

Kwa njia ya sala Binadamu anampa Mungu Utukufu, Mungu anampa Binadamu Wokovu na Neema.

Mungu Akubariki Daima… Tuombeane!

πŸ“š Endelea kusoma kuhusu;-πŸ‘‡

JE-MARIA-NI-MAMA-YETU-PIA.JPG
IMG_20181021_134837.jpg

Kama Una mashaka na Imani na mafundisho ya Kanisa Katoliki soma hapa>>

Website hii inaletwa kwako na Melkisedeck Leon Shine,