Masomo Ya Ibada Ya Misa Kanisani Leo Jumapili

MASOMO YA MISA, JUMAPILI, APRILI 21, 2019

DOMINIKA YA PASAKA

MWANZO:

Nimefufuka na ningali pamoja nawe; umweniwekea mkono wako,
maarifa hayo ni ya ajabu, aleluya.

SOMO 1

Mdo. 10:34, 37- 43

Petro akafumbua kinywa chake, akasema, Jambo lile ninyi mmelijua, lilionea katika Uyahudi wote likianzia Galilaya, baada ya ubatizo aliohubiri Yohane; habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu; naye akazunguka huko na huko, akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi; kwa maana Mungu aikuwa pamoja naye. Nasi tu mashahidi wa mambo yote yaliyotendeka katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu; ambaye walimwua wakamtundika mtini. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika, si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndiyo sisi, tuliokula na kunywa naye baada ya ufufuka kwake kutoka kwa wafu. akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa wahai na wafu. Huyo manabii wote humshuhudia, ya kwamba kwa jina lake kila amwaminiye atapata ondoleo la dhambi.

Neno la Bwana… Tumshukuru Mungu.

WIMBO WA KATIKATI.

Zab. 118:1-2, 16-17, 22-23.

K. Siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, Tutashangilia na kuifurahia.

Aleluya.

Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema
kwa maana fadhili zake ni za milele.
Israeli na aseme sasa,
Ya kwamba fadhili zake ni za milele. (K)

Mkono wa kuume wa Bwana umetukuzwa;
Mkono wa kuume wa Bwana hutenda makuu.
Sitakufa bali nitaishi,
Nami nitayasimulia matendo ya Bwana. (K)

Jiwe walilolikataa waashi
Limekuwa jiwe kuu la Pembeni.
Neno hili limetoka kwa Bwana,
Nalo ni ajabu machoni petu (K)

SOMO 2

Kol. 3:1-4

Mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, siyo yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa, na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa, aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu.

Neno la Bwana… Tumshukuru Mungu.

Shangilio

Aleluya Aleluya!
Kristo, Paska wetu amekwisha kutolewa sadaka;
Basi natuifanye karamu katika Bwana!
Aleluya

INJILI

Yn. 20:1-9.

Hata siku ya kwanza ya juma Mariamu Magdalena alikwenda kaburini alfajiri, kungali giza bado; akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio, akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akawaambia, wamemwondoa Bwana kaburuni, wala hatujui walipomweka. Basi Petro akatoka, na yule mwanafunzi mwingine , wakashika njia kwenda kaburini wakaenda mbio wote wawili; na yule mwanafunzi wengine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza wa kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaviona vitambaa vya sanda vimelala; lakini hakuingia. Basi akaja Simoni Petro akimfuata, akaingia ndani ya kaburi; akavitazama vitambaa vilivyolala; ile leso iliyokuwako kichwani pake; haikulala pamoja na vitambaa, bali imezogwazogwa mbali mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza wa kufika kaburini, akaona na kuamini. kwa maana hawajalifahamu bado andiko, ya kwamba imempasa kufufuka.

Neno la Bwana… Sifa kwako Ee Kristo

.

.

IMG_20180108_172508.jpg

Kama Una mashaka na Imani na mafundisho ya Kanisa Katoliki soma hapa>>

Website hii inaletwa kwako na Melkisedeck Leon Shine.

Naomba utafakari kuhusu; Uwepo wa Mungu wakati wa shida. Mungu akubariki sana. Tuombeane…!