PN.gif Kampeni ya Kudumisha Amani na Upendo
Category πŸ‘‰charity, Tags πŸ‘‰kampeni main_charity,
Kampeni hii ilianzishwa Rasmi Mwaka 2014 na Melkisedeck Leon Shine.
Lengo la kampeni Hii ni kudumisha Amani na Upendo bila kuangalia tofauti zetu.
Kampeni hii inaamini kuwa katika upendo kuna amani.
Kampeni hii inafundisha kwamba upendo wa kweli ni wa kuwafanyia wengine vile ungependa kufanyiwa nao. Kila mtu amfanyie mwenzake vile anavyopenda afanyiwe.. find more
PN.gif Kampeni ya Kudumisha Umoja Wa Imani na Amani kwa watu wote
Category πŸ‘‰charity, Tags πŸ‘‰kampeni main_charity,
Kampeni hii ilianzishwa Rasmi Tarehe 15/05/2012 na Melkisedeck Leon Shine.
Lengo la kampeni Hii ni kudumisha Amani na Umoja bila kuangalia tofauti za imani zetu za kidini.. find more
PN.gif Kampeni Ya Wafanye Watabasamu
Category πŸ‘‰charity, Tags πŸ‘‰kampeni main_charity,
Let Them Smile Campaign au Kampeni ya Wafanye nao Watabasamu ni kampeni endelevu ya kuhamasisha ushirikiano, umoja na kusaidiana katika jamii kwa watu wa matabaka yote.
Kampeni hii ina lengo la kuamsha na kueneza furaha itokanayo na umoja na mshikamano kwenye jamii kwa njia ya kusaidiana na kushirikiana kimawazo, kwa matendo na kifedha. Ni kweli kwamba furaha ya kweli haiji kwa kujifurahisha mwenyewe bali kwa kufurahishwa.. find more
PN.gif MASOMO YA MISA, JUNI 16, 2019: SHEREHE YA UTATU MTAKATIFU
Category πŸ‘‰masomo-ya-misa, Tags πŸ‘‰masomo_ya_misa,
Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, Kabla ya matendo yake ya kale, Nalitukuka tokea milele, tangu awali, Kabla haijawako dunia. Wakati visipokuwako vilindi nalizaliwa, Wakati zisipokuwako chemchemi zilizojaa maji. Kabla milima haijawekwa imara, Kabla ya vilima nalizaliwa. Alipokuwa hajaiumba dunia, wala makonde, Wala chanzo cha mavumbi ya dunia; Alipozithibitisha mbingu nalikuwako; Alipopiga duara katika uso wa bahari; Alipofanya imara mawingu yaliyo juu; Chemchemi za bahari zilipopata nguvu; Alipoipa bahari mpaka wake, Kwamba maji yake yasiasi amri yake; Alipoiagiza misingi ya nchi; Ndipo nilipokuwa pamoja naye, kama stadi wa kazi; Nikawa furaha yake kila siku; Nikifurahi daima mbele zake; Nikiifurahia dunia inayokaliwa na watu; Na furaha yangu ilikuwa pamoja na wanadamu.. find more
PN.gif All AckySHINE Minisites
Category πŸ‘‰_default, Tags πŸ‘‰,
div.main-content-wrap{ width: 100% !important; }
nav.side-bar-wrap{ display: none !important; }
main .content .page-title{ display: none !important; }. find more
PN.gif MASOMO YA MISA, JUNI 15, 2019: JUMAMOSI, JUMA LA 10 LA MWAKA
Category πŸ‘‰masomo-ya-misa, Tags πŸ‘‰masomo_ya_misa,
Upendo wa Kristo watubidisha; maana tumehukumu hivi, ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote; tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa kwa ajili yao.
Hata imekuwa, sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Hata imekuwa, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya; ya kale yamepita; tazama! Yamekuwa mapya. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu, aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo amekuwa kiumbe kipya; ya kale yamepita; tazama! Yamekuwa mapya. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu, aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho; yaani, Mung alikuwa ndani ya Kristo, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao; naye ametia ndani yetu neno la upatanisho.
Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu; twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili tupate kuwa haki ya Mungu katika Yeye.. find more
PN.gif Nawatafuta Hawa Tumepotezana
Category πŸ‘‰deleted, Tags πŸ‘‰,
jinalako: natohgyhggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
maelezo: gtj;vcxczdsa34wiucxvsad
jinalaunayemtafuta: q3465uyhgsadaAS
mawasiliano: '0629081240'
mahaliulipo: DODOMA. find more
PN.gif Kivipi unaweza kusimama nyuma ya Baba yako wakati huo huo amesimama nyuma yako?
Category πŸ‘‰mafumbo, Tags πŸ‘‰fumbo,
swali: 'Inawezekanaje kusimama nyuma ya mtu huku na yeye amesimana nyuma yako?'
jibu: 'Inawezekana kama wote mmegeuziana Migongo'. find more
PN.gif Ni herufi gani tatu zinafuata baada ya hizi?
Category πŸ‘‰mafumbo, Tags πŸ‘‰chemsha_bongo,
swali: 'Ni herufi gani tatu zinafuata baada ya MMTNTSS'
jibu: "Ni herufi NTK\n\nMMTNTSSNTK: Herufi ya kwanza ya namba Moja mpaka Kumi. Yaani Moja, Mbili, Tatu, Nnne, Tano, Sita…\n". find more
PN.gif Je, glasi itakuwa vipande vingapi?
Category πŸ‘‰mafumbo, Tags πŸ‘‰fumbo,
swali: 'Mtoto alikua amebeba glasi mkono mmoja na mkono mwingine mpira. Kwa bahati mbaya mpira ukaanguka chini na kudunda mara tatu. Je, glasi imebaki vipande vingapi?'
jibu: 'Glasi bado ni nzima. Mpira ndio ulianguka. Glasi haikuanguka'. find more
PN.gif Je, glass ina Maji kiasi gani?
Category πŸ‘‰mafumbo, Tags πŸ‘‰fumbo,
swali: 'Glasi imewekwa juu ya Meza na imejaa Maji. Kwa bahati mbaya upepo ukataka kuidondosha. Je glasi inamaji Kiasi gani?'
jibu: 'Glasi bado imejaa Maji kwa sababu haikuanguka. Upepo ulitaka tuu kuiangusha.'. find more
PN.gif Tano inawezaje kuwa ndani ya nne?
Category πŸ‘‰mafumbo, Tags πŸ‘‰fumbo,
swali: 'Tano inawezaje kuwa ndani ya nne?'
jibu: "Inaweza kuwa ndani ya nne kama ukiziandika kwa Kirumi.\n\nIV = Nne\nV = Tano\n\nV ni Tano japokuwa ipo ndani aya Nne (IV)". find more
PN.gif Kitu gani Kinapotea mara tuu unapokitaja?
Category πŸ‘‰methali-na-vitendawili, Tags πŸ‘‰kitendawili,
JIBU: Ukimya (Kimya). find more
PN.gif Je, hii familia ina watoto wangapi?
Category πŸ‘‰mafumbo, Tags πŸ‘‰chemsha_bongo,
swali: 'Binti ana ndugu wa kike na wa kiume wengi, lakini kwa kila ndugu zake wa kiume ana nusu tuu ya ndugu wa kike na wa Kiume. Je, kuna watoto wa kike na wa Kiume wangapi katika familia yao?'
jibu: 'Watoto Saba, Wakiume 3 na Wakike 4'. find more
PN.gif Imekuaje hawa watoto wakapungua?
Category πŸ‘‰mafumbo, Tags πŸ‘‰fumbo,
swali: 'Mfalme aliwapeleka Watoto kumi kwenda kuishi Msitu wa mbali, Baada ya miaka 15. alikuta watoto wanne tuu, Nini kimewapata watoto hawa wengine sita?'
jibu: 'Watoto wengine Sita wamekuwa watu wazima. Sio watoto tena baada ya Miaka 15.'. find more
PN.gif Nini kinapatikana kwenye siku zote za wiki isipokuwa Alhamisi na Ijumaa?
Category πŸ‘‰mafumbo, Tags πŸ‘‰fumbo,
swali: 'Nini kinapatikana kwenye siku zote za wiki isipokuwa Alhamisi na Ijumaa?'
jibu: 'Neno —-> "JUMA"'. find more
PN.gif Nina miji bila nyumba, nina milima bila miti: Mimi ni nani?
Category πŸ‘‰mafumbo, Tags πŸ‘‰fumbo,
swali: 'Nina miji bila nyumba, nina milima bila miti, nina vyanzo vya maji bila samaki. Mimi ni nani?'
jibu: Ramani. find more
PN.gif Unapima maisha yangu kulingana na ninavyokuhudumia, mimi ni nani?
Category πŸ‘‰mafumbo, Tags πŸ‘‰fumbo,
swali: 'Unapima maisha yangu kulingana na ninavyokuhudumia, Vile ninavyokuhudumia ndivyo maisha yangu yanaisha, Maisha yangu ni mafupi nikiwa mwembamba na ni marefu nikiwa mnene. mimi ni nani?'
jibu: Mshumaa. find more
PN.gif Naongea bila mdomo, nasikiliza bila masikio: Mimi ni nani?
Category πŸ‘‰mafumbo, Tags πŸ‘‰fumbo,
swali: 'Naongea bila mdomo, nasikiliza bila masikio, sina mwili, nakua hai kwenye upepo. Mimi ni nani?'
jibu: Mwangwi. find more
PN.gif Mafumbo na Chemsha Bongo Za AckySHINE
Category πŸ‘‰_default, Tags πŸ‘‰,
[[html]]
<!— Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools —>
<script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-57aa1f32822edbf3" async="async"></script>
[**[http://www.ackyshine.com/mafumbo find more**
PN.gif Side Mafumbo
Category πŸ‘‰nav, Tags πŸ‘‰,
[[div style="width: 98%; border: 0.6px solid silver; background-color: white; padding: 10px; vertical-align: top; -moz-border-radius: 20px 20px; -webkit-border-radius: 10px; -webkit-box-shadow: 1px 1.8px 2px 1.8px; -moz-box-shadow: 1px 1.8px 2px 1.8px;
box-shadow: 1px 1.8px 2px 1.8px;"]]. find more
PN.gif Top Mafumbo
Category πŸ‘‰nav, Tags πŸ‘‰,
. find more
PN.gif Ni namba gani inayofuata hapa chini mwisho?
Category πŸ‘‰mafumbo, Tags πŸ‘‰chemsha_bongo,
swali: '
fuata%20kushuka.JPG

'
jibu: "90 \n\nMaelezo:\nUnavyoendelea kushuka chini, namba ni orodha ya 12, hatua ya kwanza imetolewa 1,hatua ya pili imeongezwa 2, hatua ya tatu imetolewa 3, hatua ya nne imeongezwa 4. nakuendelea…". find more


PN.gif Tafuta namba inayokosekana hapa kwenye kiboksi cha nne mwisho
Category πŸ‘‰mafumbo, Tags πŸ‘‰chemsha_bongo,
swali: '
Tafuta%20namba.JPG

'
jibu: "Namba hiyo ni 2\n\nNjia:\n7*6 = 4 2\n9*9 = 8 1\n5*3 = 1 5\n6*2 = 1 2". find more


PN.gif Je hapa sisi tuna Macho Mangapi?
Category πŸ‘‰mafumbo, Tags πŸ‘‰chemsha_bongo,
swali: "Kama twiga ana Macho 2, Nyani ana macho mawili, na tembo anamacho mawili, sisi tuna macho mangapi?\n\nA) 3\t\nB) 4\nC) 1\t\nD) 2"
jibu: "B) 4.\n\nSwali hapa ni sisi tuna macho mangapi? swali linamuhusu mtu anayeuliza na anayeulizwa swali wana macho mangapi. Kwa hiyo kama ni maongezi ya watu wawili (mimi na wewe). Maana yake ni macho manne. Kama ni mazungumzo ya wengi maana yake ni idadi ya macho kulingana na waliopo". find more
PN.gif Ni Mara ngapi kwa siku Mishale ya saa (saa & dakika) inakuwa katika mstari mmoja lakini katika uelekeo tofauti?
Category πŸ‘‰mafumbo, Tags πŸ‘‰chemsha_bongo,
swali: "Ni mara ngapi kati ya hizi;\n\nA) 20\tB) 22\nC) 24\tD) 48"
jibu: " B) 22 \n\nMaelezo:\nMishale ya saa inaelekea katika pande tofauti kwa mstari mara 11 kila baada ya masaa 12. (kwa sababu kati ya 5 na 7 inakua kinyume kwenye 6 kamili tuu).\n\nKwa hiyo kwa siku 1 itakua mara 22.". find more
PN.gif Je Juma atatumia njia gani kuvuka?
Category πŸ‘‰mafumbo, Tags πŸ‘‰fumbo,
swali: "Juma ana vitu vitatu; mbwa, kuku na mchele anaotaka kuvusha mto. Mbwa hula kuku na kuku hula mchele. Kulingana na sheria za kuvuka daraja lile, hauwezi kuvuka ukiwa na zaidi ya vitu viwili. Je juma atatumia njia gani kuvuka?\n"
jibu: 'Kwanza atavusha mbwa na mchele kisha atarudi na kumchukua kuku.'. find more
PN.gif Je kila mtu alipata ndama wangapi hapa?
Category πŸ‘‰mafumbo, Tags πŸ‘‰fumbo,
swali: "Mimi na ndugu yangu tulinunua fahali mmoja kutoka sokoni. Baada ya mwaka mmoja alijifungua ndama wawili. Je kila mtu alipata wangapi?\n"
jibu: 'Fahali hajifungui'. find more
PN.gif Je, moshi ulielekea upande gani?
Category πŸ‘‰mafumbo, Tags πŸ‘‰fumbo,
swali: "Upepo ulikuwa unavuma sana kutoka mashariki hadi magharibi. Nilikuwa nikiliendesha gari la moshi linalotumia umeme kutoka Burundi hadi Malawi. Je, moshi ulielekea upande gani?\n"
jibu: 'Gari la moshi linalotumia umeme halitoi moshi'. find more
PN.gif Je, hawa walizikwa wapi?
Category πŸ‘‰mafumbo, Tags πŸ‘‰fumbo,
swali: "Ajali mbaya ilitokea kati ya mpaka wa Kenya na Tanzania. Je, majeruhi walizikwa wapi?\n"
jibu: 'Majeruhi hawakuzikwa, walikimbizwa hospitalini'. find more
PN.gif Viwili vifananavyo
Category πŸ‘‰methali-na-vitendawili, Tags πŸ‘‰kitendawili,
JIBU: 1. UNGA NA MAJIVU
2. MWEZI MKUU NA UNGO
3. JUA NA UNGO
4. MBEGU ZA MGOMBA ~vITU NA MAKAA
5. MAZIWA NA MATOMVU (ya mti wa mpira)
6. TUMBAKO NA TUMBAKO MWITU
7. Maziwa na Tui la nazi. find more
PN.gif Vinatazamana kwa hasira bila kupigana
Category πŸ‘‰methali-na-vitendawili, Tags πŸ‘‰kitendawili,
JIBU: Kingo za mito. find more
PN.gif Sisi sate hapa tumeoza viuno
Category πŸ‘‰methali-na-vitendawili, Tags πŸ‘‰kitendawili,
JIBU: Nguzo ya nyumba ya zamani. find more
PN.gif Bibi yako walipomzika hajaoza
Category πŸ‘‰methali-na-vitendawili, Tags πŸ‘‰kitendawili,
JIBU: Makapi ya Karanga. find more
PN.gif Njoo tukamfinye mwehu
Category πŸ‘‰methali-na-vitendawili, Tags πŸ‘‰kitendawili,
JIBU: Kula ugali kwa Mikono. find more
PN.gif Nilijenga nyumba yangu na kuweka mlango juu
Category πŸ‘‰methali-na-vitendawili, Tags πŸ‘‰kitendawili,
JIBU: Jani la mgomba - jani changa linalotokeza juu). find more
PN.gif Ng'ombe wa miguu minane
Category πŸ‘‰methali-na-vitendawili, Tags πŸ‘‰kitendawili,
JIBU: Ng'ombe Mwenye mimba. find more
PN.gif Natembea usiku na mchana
Category πŸ‘‰methali-na-vitendawili, Tags πŸ‘‰kitendawili,
JIBU: 1. Maji
2. Siafu. find more
page 1 of 247123...246247next »