Baada ya hukumu ya mwisho itakuwaje?

Baada ya hukumu ya mwisho itakuwaje?


Baada ya hukumu ya mwisho, waadilifu watatukuzwa mwili na roho pamoja na Yesu, na ulimwengu pia utageuzwa. “Kama ilivyo ahadi yake, tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya, ambayo haki yakaa ndani yake” (2Pet 3:13). “Na Roho na Bibi arusi wasema, ‘Njoo!’ naye asikiaye na aseme, ‘Njoo!’… Yeye mwenye kuyashuhudia haya asema, ‘Naam, naja upesi’. Amina. Na uje, Bwana Yesu! Neema ya Bwana Yesu na iwe pamoja nanyi nyote. Amina” (Ufu 22:17,20-21).


Soma mpangilio wa mafundisho yote kulingana na topiki hapa>>Mafundisho mengine ya Kikatoliki


YESU-ANAKUPENDA.png
Ishara-ndogo-ya-Msalaba.png
HURUMA-YA-MUNGU.png