"Aleluya" katika sala, hasa zaburi ina maana gani?