AckySHINE Jokes » What’s a scarecrow’s favorite fruit?

👉😁 What’s a scarecrow’s favorite fruit?😂👇✔

Strawberries.

😁😁😁😂😂😂