.

Nanenane Arusha 2013

With Regina Shine and John Shine

.